WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Үнэний

Бурханы сүм Библи дэх Бурханы сургаалыг дагадаг.

Алгасал баяр

Есүс тэдэнд —Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв та нар Хүний Хүүгийн махыг идэж, цусыг нь уухгүй л бол та нарын дотор амь байхгүй. Иох 6:53 “Гамшиг алгасан өнгөрөх баяр” буюу “Алгасал баяр (Passover)” нь жил бүр ариун тооллын 1 сарын 14-ний орой болдог. 3500 жилийн өмнө израиль ард…

Амралтын өдөр

Бурханы “Сахь” хэмээн тушаасан Бүтээгч Эзэний дурсгалт өдөр Амралтын өдөр. Амралтын өдөр нь “амрах өдөр” гэсэн утгаасаа илүү “Тэнгэр газар, түмэн бодисыг бүтээсэн Бүтээгч Бурханыг дурсах өдөр” юм. Бүтээгч Эзэнийг дурсах өдөр болох Амралтын өдрийг Бурхан онцгойлон ялгаж, Арван тушаалынхаа дөрөв дэх тушаал болгон тогтоожээ. Амралтын өдрийг санаж үүнийг ариунаар…

Толгойны алчуур

Бурханд үйлчилдэг итгэгч хүн мөн л бол мөргөлийн үеэр тохирсон хувцас өмсөх нь зүй ёсны хэрэг юм. Итгэл сүсэг бүхий сэтгэлээ бэлтгэж, мөн эрэгтэй итгэгчид толгойгоо бүтээх ёсгүй, харин эмэгтэй итгэгчид толгойгоо бүтээх ёстой хэмээн Бурхан сургасан байдаг. ... эр хүн бол эм хүний тэргүүн, Бурхан бол Христийн тэргүүн гэдгийг…