WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Итгэл & Амьдрал

Эхийн сургаал

Тэнгэр Эхийн 13 сургаал. Эхийн хайрын сургаалаас тэнгэрийн зан чанарт суралцаарай.

Эхийн сургаал-3

Энэ газар нүглийн гивлүүр зүүн амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд төгс хүн гэж байдаггүй. Хэн бүхэнд сайн муу тал гэж байдаг. Зан чанар ямар ч өөгүй юм шиг харагддаг хүнд ч дутагдалтай тал байх нь гарцаагүй. Авах юмгүй юм шиг харагддаг хүнд ч сураад авчихмаар сайн тал байдаг аж. Үзэн ядах…

Эхийн сургаал-2

Бид үр жимс арвин их гаргадаг моддын тухайд, нүдэнд харагдах үр жимс болон мөчрийг нь л анхаарч, үл харагдах үндсийг нь нэг их анзаардаггүй. Гэвч амтат жимс ургаж боловсрох хүртэл нь ус болон шим тэжээлээр хангадаг үндэсний үүрэг туйлын чухал юм. Үндэс байхгүй бол мод ч оршин тогтнох аргагүй, мөчир…

Эхийн сургаал-1

Бурханд биднийг хайрлаагүй хором мөч гэж нэгээхэн ч үгүй. Биднийг тэнгэрийн орны тэнгэр элч байсан үед ч үргэлж биднийг эрхэмлэн хайрлаж, хайраар хандан, тэнгэрт тэрсэлсэн гэм нүгэл үйлдээд энэ газар хөөгдөн бууж ирэхэд ч хүртэл тэрхүү нүглийг маань уучлахын төлөө бидний өмнөөс загалмайд цовдлогдсоноороо Өөрийн хайрыг баталсан билээ. Түүнчлэн одоо…