WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thời sự toàn cầu

Thời sự

Hãy gặp tin tức Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.

“Chương trình hiến máu nhân đạo trên toàn thế giới nhằm mang lại sự sống bởi tình yêu thương của Lễ Vượt Qua” đã được tổ chức hơn 1.000 lần

Nguồn máu liên tục thiếu hụt do số lượng người hiến máu giảm đáng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuân thủ hướng dẫn ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, từng nhóm các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong và ngoài Hàn Quốc đang…

20/6/2021