WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Có gì mới?
26/8/2020

Xin giới thiệu trang Web “Ngôn luận WATV”.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Xin giới thiệu trang Web
“Ngôn luận khắp thế giới về Hội Thánh của Đức Chúa Trời”.

Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ đang lan tràn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên ngôn luận các nước trên thế giới đang đăng tin.

Có thể xác minh thông qua ngôn luận xem hoạt động đa dạng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời như phụng sự xã hội, sự kiện Hội Thánh, thờ phượng v.v… được tiến hành ra sao ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Xem

Phương pháp hoạt dụng trang Web

Chọn đại lục, quốc gia

Có thể chọn đại lục hoặc quốc gia, rồi tìm kiếm tài liệu ngôn luận.

Ngôn luận của nước mình?

Cung cấp tài liệu ngôn luận của quốc gia mà người truy cập hiện đang ở. Nhấn vào thì có thể xem tài liệu ngôn luận toàn thể của quốc gia tương ứng (Chỉ hiện ra trong trường hợp có tài liệu ngôn luận).

Link xem tòa ngôn luận

Trong trường hợp trang Web của tòa ngôn luận cung cấp nội dung ngôn luận, thì nhấn vào link “xem tòa ngôn luận” thì có thể xem nội dung ngôn luận.

Chia sẻ trang Web

Có thể giới thiệu trang Web thông qua chức năng chia sẻ SNS.

Hỗ trợ màn hình đa dạng

Tối ưu hóa với bất cứ màn hình PC và mobile nào, nên có thể sử dụng tiện lợi.

Dịch vụ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ tổng cộng 10 ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hinđi, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Đức.

  • Dự định dần dần mở rộng
  • 
Thay đổi ngôn ngữ thì lần truy cập sau sẽ hiện ra bằng ngôn ngữ đã thay đổi.

Địa chỉ trang Web

https://watvpress.org

Xem

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS