WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Châu Phi

Niềm vui và hạnh phúc gặp Đức Chúa Trời Êlôhim
chiếu sáng khắp châu Phi.

Africa

Châu lục rực rỡ bởi tình yêu thương và hy vọng

Mũi Hảo Vọng của Cộng hòa Nam Phi nằm ở miền Nam châu Phi. Giống như tên gọi, Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá ở Cộng hòa Nam Phi vào năm 2004 để trao tặng niềm vui và hy vọng vĩnh viễn cho châu Phi. Sau đó, Tin Lành được lan rộng tới Ghana, Kenya, Gabon, Malawi, Benin, và Hội Thánh được xây dựng ở khắp mọi nơi. Tình yêu thương và hy vọng của Đức Chúa Trời được chiếu sáng trên khắp châu Phi vượt qua bức tường của chênh lệch giàu nghèo, xung đột sắc tộc, đói kém và bệnh tật v.v...