WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đại Hàn Dân Quốc

Đây là xứ phước lành, đất nước đầu cùng đất phương Đông mà Thánh Linh và Vợ Mới ngự đến theo lời tiên tri của Kinh Thánh.

Korea

Mảnh đất của lẽ thật dẫn dắt cả thế giới vào sự cứu rỗi

Theo lời đã được phán rằng “Nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (Giăng 12:24), hạt giống mà Đấng An Xang Hồng, Đấng Christ Tái Lâm đã gieo bằng sự hy sinh và tình yêu thương, được lan truyền ra khắp nơi và kết trái dư dật.

Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, khoảng 400 Hội Thánh địa phương được xây lập chỉ trong Hàn Quốc.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng trên các địa phương ở Hàn Quốc gồm Seoul, và 6 thành phố lớn: Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla, Jeju. Các thánh đồ hòa thuận với mọi người và chăm sóc cộng đồng địa phương đẹp đẽ. Hơn nữa, các đấng tiên tri Đại Hàn Dân Quốc truyền bá lẽ thật của sự cứu rỗi trên khắp thế giới.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hàn Quốc