WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giảng đạo video

Tò mò Đức Chúa Trời Mẹ không?
Tò mò sự tồn tại của Nước Thiên Đàng không?
Tò mò Lễ Vượt Qua - lời hứa của sự sống đời đời không?
Tò mò sự tồn tại của linh hồn không?
Tò mò sự tồn tại của Đức Chúa Trời không?
Tò mò lẽ thật chân chính không?

Hãy gặp giảng đạo video với nhiều chủ đề đa dạng.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời cung cấp giảng đạo với hơn 62 ngôn ngữ.

WATV Media Cast

“Cha ơi!
Mẹ đâu rồi?”

“Chị ơi! Mẹ ở đâu?”
“Anh ơi! Mẹ ở đâu vậy?”

Xem thêm

“Cha ơi!
Mẹ đâu rồi?”

“Chị ơi! Mẹ ở đâu?”
“Anh ơi! Mẹ ở đâu vậy?”

“Mẹ!” Tên mà chúng ta tìm kiếm trước nhất khi thấy nhà trống rỗng.
Ngài là sự tồn tại thiết cần đối với bất cứ ai.
Vậy thì Nước Thiên Đàng, là nhà vĩnh cửu mà chúng ta sẽ đi thì thế nào?

Bạn có biết Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus lập ra không?

Xem thêm

Bạn có biết Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus lập ra không?

Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra,
Hội Thánh mà sứ đồ Phierơ đã đi theo,
Hội Thánh mà sứ đồ Phaolô đã đi theo,
Hội Thánh có lẽ thật của Hội Thánh sơ khai.

Đó là Hội Thánh mà bạn đang tìm.

reset

Quê hương của bạn là ở đâu?

Xem thêm

Quê hương của bạn là ở đâu?

Cá hồi trở về quê hương mà nó đã sinh ra.
Đến kỳ thì chim di cư cũng đi về quê hương.
Linh hồn chúng ta cũng có nơi phải trở về.

Đó là nơi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chính là quê hương trên trời vĩnh cửu.

reset

Lời muốn chia sẻ cùng gia đình yêu quý

Lời làm cho đối phương cười, “Cảm ơn.”
Lời làm cho xòe cánh trên đôi vai, “Làm tốt lắm.”
Lời làm cho tấm lòng trở nên một, “Đều nhờ công của bạn.”

Xem thêm

Lời muốn chia sẻ cùng gia đình yêu quý

Lời làm cho đối phương cười, “Cảm ơn.”
Lời làm cho xòe cánh trên đôi vai, “Làm tốt lắm.”
Lời làm cho tấm lòng trở nên một, “Đều nhờ công của bạn.”
Lời làm vơi bớt nỗi buồn, “Không phải là lỗi của bạn.”
Lời làm cho giọt mồ hôi không trở nên vô ích, “Bạn vất vả rồi.”
Lời làm lắng dịu cơn giận, “Xin lỗi.”
Lời làm cho đặt xuống gánh nặng tấm lòng, “Đừng lo, sẽ tốt thôi.”
Lời hiệu quả hơn lời khuyên bảo, “Không sao, cũng có thể là vậy mà.”
Lời làm cho đối phương rực rỡ, “Tôi tự hào về bạn.”
Lời thích nghe và thích nói vào bất cứ lúc nào, “Tôi yêu bạn.”

reset

Lựa chọn tối cao của cuộc sống?

Xem thêm

Lựa chọn tối cao của cuộc sống?

“Cuộc sống là C giữa BD.”

Danh ngôn nổi tiếng này có nghĩa rằng con người được đặt trên sự nối tiếp của lựa chọn (Choice) từ khi sinh ra (Birth) cho đến khi chết (Death).

Bây giờ chúng ta nên vượt qua sự chết (Death) và lựa chọn sự sống đời đời (Eternal life).

reset

Ubuntu
“Vì có quý vị nên mới có tôi.”

Xem thêm

Ubuntu
“Vì có quý vị nên mới có tôi.”

Vì có bạn nên mới có tôi!
Các trẻ em châu Phi biết rằng chúng ta hạnh phúc hơn khi chia sẻ chứ không phải chỉ một mình sở hữu.
Giống như họ, chúng ta cùng những người thế giới hãy mở ra tương lai đầy hy vọng nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.