WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự kiện Hội Thánh

Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện đa dạng vì Tin Lành thế giới nhằm mục tiêu hãy cứu rỗi loài người trên khắp thế giới.

Đại hội quyết tâm truyền đạo Tin Lành toàn thế giới

Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy rao truyền Tin Lành cho muôn dân khắp thiên hạ”, “Hãy trở thành nhân chứng của Ta tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất”, “Hãy dạy dỗ muôn dân” (Mác 16:15, Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8, Mathiơ 28:19). Theo những lời phán này, chúng tôi quyết tâm hoàn thành truyền đạo nhân loại nhờ vào Đức Chúa Trời, là Đấng biến đổi bất khả năng thành khả năng. Với mong muốn Tin Lành được rao truyền cho mọi người trên thế giới, Đại hội được tổ chức với nhiệt khí nóng bỏng tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc - nước đầu cùng đất phương Đông mà lẽ thật giao ước mới được khôi phục, mà còn ở Mỹ, Peru, Mông Cổ, Ấn Độ v.v...

Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh

Các thánh đồ luyện tập lời của Đức Chúa Trời để truyền bá Tin Lành cho loài người trên khắp thế giới. Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh là cơ hội tốt để họ nhận lấy lòng tự tin, dũng khí, đức tin, và ý chí để cứu rỗi linh hồn. Hơn nữa, thông qua Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh ngoại ngữ, họ ghi khắc lại lịch sử của các sứ đồ Hội Thánh sơ khai đã rao truyền Tin Lành bằng tiếng các nước cách đây 2000 năm trước, và xây dựng nền tảng rao truyền Tin Lành cho mọi dân tộc bằng mọi ngôn ngữ.

Lễ trao giải Contents Văn hóa Giêrusalem Mới

Bởi Tin Lành thế giới được tiến hành nhanh chóng và Hội Thánh được xây dựng ở khắp nơi trên làng địa cầu gồm dãy núi Himalaya và Amazon nữa, nên càng ngày càng tăng tầm quan trọng của tài liệu truyền đạo & giáo dục để giúp lớn lên đức tin của các thánh đồ. Theo đó, chúng tôi tuyển chọn Văn bản & Video & Trình bày, gắng sức trong việc tìm kiếm nhân tài và chế tác Contents.

Lễ hội Bài Ca Mới

Kinh Thánh gọi các thanh niên theo Đức Chúa Trời là “giọt sương rạng đông”. Tên gọi có nghĩa rằng họ có đức tin tuân thủ và tinh sạch như giọt sương rơi vào rạng đông. “Lễ hội Bài Ca Mới” được tổ chức dành cho các thanh niên & học sinh là nhân vật chính của Tin Lành thế giới. Đây là sân trường của lễ hội giúp họ hòa thuận và liên hiệp, vui vẻ tán dương Đức Chúa Trời, làm vững đức tin hiến thân trong Tin Lành. Họ nhóm lại nhiệt tình của đức tin và vẽ ra tương lai tương sáng thông qua Bài Ca Mới là âm nhạc biểu hiện tấm lòng của các thánh đồ dâng cảm tạ lên ân điển cứu rỗi và hoan hỉ của Nước Thiên Đàng cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời.