Sự kiện Hội Thánh

Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện đa dạng vì Tin Lành thế giới nhằm mục tiêu hãy cứu rỗi loài người trên khắp thế giới.

Đại hội quyết tâm truyền đạo Tin Lành toàn thế giới

‘천하 만민에게 복음을 전파하라’, ‘사마리아와 땅끝까지 내 증인이 되라’, ‘모든 민족으로 제자를 삼으라’(마가복음 16:15, 사도행전 1:8, 마태복음 28:19) 하신 말씀대로, 모든 불가능을 가능케 하시는 하나님께 의지하여 인류 전도를 완성하고자 결의했습니다. 세상 모든 사람에게 복음이 전해지기를 소망하며 새 언약 진리가 회복된 동방 땅끝 대한민국뿐 아니라 미국, 페루, 몽골, 인도 등 전 세계 하나님의 교회에서 뜨거운 열기로 개최됐습니다.

Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh

Các thánh đồ luyện tập lời của Đức Chúa Trời để truyền bá Tin Lành cho loài người trên khắp thế giới. Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh là cơ hội tốt để họ nhận lấy lòng tự tin, dũng khí, đức tin, và ý chí để cứu rỗi linh hồn. Hơn nữa, thông qua Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh ngoại ngữ, họ ghi khắc lại lịch sử của các sứ đồ Hội Thánh sơ khai đã rao truyền Tin Lành bằng tiếng các nước cách đây 2000 năm trước, và xây dựng nền tảng rao truyền Tin Lành cho mọi dân tộc bằng mọi ngôn ngữ.

Lễ trao giải Contents Văn hóa Giêrusalem Mới

Bởi Tin Lành thế giới được tiến hành nhanh chóng và Hội Thánh được xây dựng ở khắp nơi trên làng địa cầu gồm dãy núi Himalaya và Amazon nữa, nên càng ngày càng tăng tầm quan trọng của tài liệu truyền đạo & giáo dục để giúp lớn lên đức tin của các thánh đồ. Theo đó, chúng tôi tuyển chọn Văn bản & Video & Trình bày, gắng sức trong việc tìm kiếm nhân tài và chế tác Contents.

Lễ hội Bài Ca Mới

Kinh Thánh gọi các thanh niên theo Đức Chúa Trời là “giọt sương rạng đông”. Tên gọi có nghĩa rằng họ có đức tin tuân thủ và tinh sạch như giọt sương rơi vào rạng đông. “Lễ hội Bài Ca Mới” được tổ chức dành cho các thanh niên & học sinh là nhân vật chính của Tin Lành thế giới. Đây là sân trường của lễ hội giúp họ hòa thuận và liên hiệp, vui vẻ tán dương Đức Chúa Trời, làm vững đức tin hiến thân trong Tin Lành. Họ nhóm lại nhiệt tình của đức tin và vẽ ra tương lai tương sáng thông qua Bài Ca Mới là âm nhạc biểu hiện tấm lòng của các thánh đồ dâng cảm tạ lên ân điển cứu rỗi và hoan hỉ của Nước Thiên Đàng cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời.