WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời chào

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol

Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ rao truyền hạnh phúc và hy vọng chân chính cho hết thảy người dân thế giới theo tấm gương tình yêu thương và lời phán của Đức Chúa Trời.

Xin chào người nhà gia đình làng địa cầu trên khắp thế giới!
Xin cảm ơn đã thăm viếng trang Web Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Tôi xin dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng đã mở ra con đường cứu rỗi bởi ân huệ vô hạn vì tương lai hạnh phúc của nhân loại và lập ra Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là thiên đường của lẽ thật.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất mà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này.
Là Hội Thánh mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng với tình yêu thương và sự quan tâm, và ban cho sự sống đời đời và sự tha tội. Và là tổ ấm ấm áp của gia đình Nước Thiên Đàng. Vì là Hội Thánh được nhận phước lành lớn lao như thế này, nên chúng tôi đang làm hết sức để hoàn thành sứ mệnh mà Đức Chúa Trời ban cho.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài “muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Timôthê 2:4). Và Ngài còn phán rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Mathiơ 28:19-20). Tiếp nhận ý muốn ấy, chúng tôi rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng ra khắp thế giới.

Chúng tôi soi chiếu sự sáng thật cho những người đang đau đớn bởi bóng tối, và dẫn dắt loài người đang khát về phần linh hồn được đến với Thánh Linh và Vợ Mới, là Nguồn của nước sự sống. Theo lời phán “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Mathiơ 22:39), chúng tôi thực tiễn phụng sự và yêu thương ở khắp mọi nơi trên làng địa cầu bằng tấm lòng của người Samari thiện lành.

Vì đồng hành cùng Đức Chúa Trời như thế, nên lúc nào không hay Hội Thánh được dựng nên tại khắp mọi nơi trên làng địa cầu và rất nhiều người thế giới đang được hưởng hạnh phúc và niềm vui cứu rỗi. Tiếng tán dương Đức Chúa Trời được vang lên kể cả tại vùng núi cao Himalaya, kể cả tại rừng rậm Amazon, kể cả tại khu vực gần Nam Cực và Bắc Cực.

Đức Chúa Trời là Đường Đi, Lẽ Thật, và là Sự Sống. Ngài là Hy Vọng chân chính của nhân loại. Đức Chúa Trời thể ấy luôn ở cùng và bảo vệ chúng ta. Thật là phước thay cho hết thảy chúng ta vì đang sinh sống trong thời đại này, là lúc mà Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại vào Nước Thiên Đàng bằng sự hy sinh và tình yêu thương hào phóng.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở hơn 7.000 khu vực tại 175 quốc gia trên khắp thế giới sẽ chiếu sáng ngọn hải đăng lẽ thật ra khắp thế gian để hết thảy người dân thế giới được nhận lãnh phước lành tràn đầy. Chúng tôi sẽ tặng quà tương lai đầy hy vọng cho từng một người, và sẽ tiến bước vì hạnh phúc của từng gia đình và sự hòa bình của làng địa cầu.

Tôi thật lòng cầu nguyện xin ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời Êlôhim luôn ở cùng với hết thảy gia đình làng địa cầu. Chúc phước nhiều.