Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

rao truyền hạnh phúc và tương lai tràn đầy hy vọng cho nhân loại.

Video Giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập ra.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được thành lập bởi Đấng An Xang Hồng - Đấng Christ Tái Lâm tại Đại Hàn Dân Quốc - đất nước đầu cùng đất phương Đông vào năm 1964. Tên gọi “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” có nguồn gốc từ Kinh Thánh (I Côrinhtô 1:2, Galati 1:13), có nghĩa là “Hội Thánh được Đức Chúa Trời lập ra”, “Hội Thánh mà Đức Chúa Trời làm chủ”. Trong sự chúc phước của Đức Chúa Trời, chỉ trong vòng nửa thế kỷ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tăng trưởng với quy mô 2,8 triệu thánh đồ, hơn 7.000 Hội Thánh tại 175 quốc gia trên thế giới, và đang triển khai truyền giáo và phụng sự với mục tiêu “Rao truyền hạnh phúc và tin tức vui mừng của sự cứu rỗi cho hết thảy mọi người trên khắp thế giới.”

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh.

Không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà kể cả Đức Chúa Trời Mẹ cũng được làm chứng trong toàn bộ Kinh Thánh - sách mà Đức Chúa Trời ban cho vì sự cứu rỗi của chúng ta (Mathiơ 6:9, Galati 4:26). Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm theo tấm gương hy sinh, yêu thương và hầu việc của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ và rao truyền giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus lập ra.

Giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus Christ lập ra và cho thấy tấm gương vào 2000 năm trước là lẽ thật trọn vẹn để cứu rỗi nhân loại. Nối tiếp y nguyên Hội Thánh của Đức Chúa Trời sơ khai mà Đức Chúa Jêsus đã dựng nên và các sứ đồ như Phierơ, Giăng, Phaolô v.v... đã đi theo, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ gìn quý trọng và rao truyền giao ước mới như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v... Vào thời đại này mà lẽ thật biến mất và sự trái luật pháp đầy dẫy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời khôi phục lẽ thật của Hội Thánh sơ khai và đang tổ chức cải cách tôn giáo chân chính để dẫn dắt nhân loại đến sự sống đời đời.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi trọng hạnh phúc gia đình.

Gia đình là tổ ấm tình yêu và là gốc rễ của xã hội chúng ta. Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi trọng gia đình và nỗ lực để làm tăng hạnh phúc và hòa thuận gia đình. Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng tôi tôn kính cha mẹ, yêu thương con cái, anh em chị em, còn vợ chồng yêu quý lẫn nhau như mình, chăm sóc gia đình như một Nước Thiên Đàng nhỏ. Điều này giúp các thánh đồ làm việc thiện lành trong gia đình, trường học, công sở và xã hội.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời nỗ lực vì hòa bình của hàng xóm, xã hội và làng địa cầu.

Trái đất mà chúng ta đang sinh sống là ngôi nhà lớn, và nhân loại cùng ở trong nơi đó không khác nào một gia đình. Giống như Đức Chúa Trời ban phước lành và tình yêu thương đồng nhất cách nhưng không cho nhân loại, Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng chia sẻ tình yêu thương mà không phân biệt quốc gia, chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và văn hóa. Chúng tôi thực tiễn chia sẻ và phụng sự vì sự hòa thuận và phát triển của hàng xóm, xã hội và quốc gia để bất cứ ai trong gia đình làng địa cầu cũng được sống hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi cũng rao truyền tin tức phước lành của sự cứu rỗi để hết thảy đều được nhận phước lành Nước Thiên Đàng.