WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giải thưởng chủ yếu

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại.
Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ đang lan tràn,
Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính,
nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương,
tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

The President’s Volunteer Service Award

Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Giải thưởng phụng sự tình nguyện có quyền uy cao nhất ở Mỹ

Đón nhận Giải Lifetime - vinh dự tối cao lĩnh vực cá nhân, Giải vàng (58 lần) - giải tối cao lĩnh vực đoàn thể

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ là giải thưởng được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức tham gia hoạt động phụng sự tình nguyện liên tục. Chính phủ trao tặng giải đồng, giải bạc, giải vàng tùy theo thời gian hoạt động phụng sự, và trao tặng Giải Lifetime (giải phụng sự cả đời) là cấp bậc cao nhất gồm cả giải đồng, giải bạc, giải vàng đối với cá nhân nào hoạt động phụng sự hiến thân hơn 4.000 tiếng trong suốt cuộc đời.

Nhờ công lao đóng góp cho sự phát triển của đất nước và xã hội thông qua phụng sự tình nguyện đa dạng như làm sạch môi trường, hiến máu, giúp hàng xóm, cứu hộ thảm họa, phúc lợi người cao tuổi v.v... Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã đón nhận Giải vàng - giải tối cao lĩnh vực đoàn thể, và Giải Lifetime - danh dự tối cao lĩnh vực cá nhân.

Giải Lifetime
2011, 1 lần
Giải vàng
2023, 5 lần / 2022, 5 lần / 2021, 1 lần / 2020, 3 lần / 2019, 30 lần / 2018, 6 lần / 2017, 3 lần / 2015, 3 lần /
2014, 1 lần / 2011, 1 lần
Giải bạc
2023, 2 lần / 2018, 1 lần
Giải đồng
2019, 4 lần / 2018, 1 lần / 2017, 1 lần

Chính phủ địa phương Mỹ
Phát biểu hơn 20 lần Văn tuyên ngôn & Văn quyết nghị

Nhiều địa phương tại Mỹ phát biểu Văn tuyên ngôn và Văn quyết nghị bày tỏ tôn trọng và vinh dự đặc biệt đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Văn tuyên ngôn Nghị viện thành phố Atlanta, Mỹ

“... Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tổ chức nhiều hoạt động phụng sự chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ. ... Các nghị sĩ của thành phố Atlanta chúng tôi, thay mặt các người dân Atlanta, xin công nhận Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Với tư cách là nhân chứng về việc này, chúng tôi khắc con dấu của thành phố Atlanta.”

- Trưởng Nghị viện thành phố Caesar C. Mitchell và toàn thể nhân viên Nghị viện thành phố

Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời cùng thị trưởng và các nghị viên thành phố tại lễ trao tặng Văn tuyên ngôn của thành phố Atlanta vào tháng 6 năm 2012

Tuyên bố Ngày kỷ niệm Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Nhiều Chính phủ địa phương như Denver, Orlando, San Diego, v.v... ở Mỹ chế định và tuyên bố ngày kỷ niệm Hội Thánh của Đức Chúa Trời để khuyên người dân nhớ tới Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và tham gia vào hoạt động phụng sự hiến thân.

San Diego, tiểu bang California 15/01/2017
Tuyên bố “Ngày của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
Charlotte, tiểu bang North Carolina 17/07/2016
Tuyên bố “Ngày vận động hiến máu toàn cầu của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
Marietta, tiểu bang Georgia 08/04/2014
Tuyên bố “Ngày của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
Miami-Dade County, tiểu bang Florida 19/01/2014
Tuyên bố “Ngày của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
Orlando, tiểu bang Florida 18/11/2013
Tuyên bố “Ngày của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”
Denver, tiểu bang Colorado 07/01/2013
Tuyên bố “Ngày của Giêrusalem Trên Trời”

Nhận giải thưởng từ 10 đoàn thể tự trị thuộc tiểu bang Greater Manchester, Anh

Hết thảy mọi đoàn thể tự trị như Manchester, Salford, Bolton, Vale, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan, Oldham thuộc tiểu bang Greater Manchester đã liên tiếp trao giải thưởng cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời như giải thưởng của thị trưởng, giải thưởng của nghị sĩ nội các, giải thưởng của Bộ Môi trường tòa thị chính, giải công lao, bản cảm tạ v.v...

The President’s Volunteer Service Award

Đón Giải thưởng của Tổng thống từ 3 đời chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống, Huân chương chính phủ, Tuyên dương của Tổng thống

Được công nhận công lao đóng góp trong việc phát triển và liên hiệp của Đại Hàn Dân Quốc thông qua phụng sự đa dạng như phục hồi thiệt hại bão, lũ lụt, vụ rò rỉ dầu & phụng sự tình nguyện cung cấp đồ ăn miễn phí vụ chìm phà Sewol & hoạt động làm sạch môi trường, bảo vệ môi trường, cứu hộ thảm họa, cổ vũ v.v... và được đón nhận Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống, là vinh dự tối cao của đoàn thể, và đón nhận cả Huân chương Đại Hàn Dân Quốc, Tuyên dương của Tổng thống.

  • Năm 2015 Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống
  • Năm 2004 Huy chương Đại Hàn Dân Quốc
  • Năm 2003 Tuyên dương của Tổng thống
Đón nhận Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc

Giải thưởng vinh dự nhất của đoàn thể

Giải thưởng này được tặng cho đoàn thể tích lũy thành tích trong lĩnh vực liên quan trong vòng hơn 5 năm, mà được tặng cho đoàn thể tôn giáo là việc rất ngoại lệ. Việc này mang ý nghĩa khen ngợi rộng rãi công lao của Hội Thánh đóng góp trong việc bảo tồn hải dương và đề phòng tai nạn bất cẩn thông qua phụng sự hiến thân như phục hồi thiệt hại bão, lũ lụt, vụ rò rỉ dầu & phụng sự tình nguyện cung cấp đồ ăn miễn phí vụ chìm phà Sewol, làm sạch bãi biển v.v...

Vào ngày 8 tháng 6 năm 2015, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đón nhận giấy tuyên dương và cờ dây tuyên dương đoàn thể (cờ dây biểu tượng cho vinh dự của tuyên dương đoàn thể) của tổng thống tại Tòa nhà văn phòng chính phủ Sejong.