WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội nghị người chăn toàn thế giới

Nhóm họp người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 thánh lịch.

Hãy cứu rỗi nhân loại bằng tấm lòng của Mẹ!

Các người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời toàn thế giới nhóm lại một chỗ trong Tổng Hội định kỳ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 thánh lịch hàng năm. Tổng Hội định kỳ được tổ chức tại Đại Hàn Dân Quốc - nước đầu cùng đất phương Đông mà Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh ngự đến. Thông qua nhóm họp, mọi người chăn có thể ôm ấp triển vọng mới và mở rộng tầm nhìn của Tin Lành để hoàn thành Tin Lành thế giới.

Chương trình

Diễn đàn người chăn toàn thế giới

Các người chăn chia sẻ tiền lệ Tin Lành của các nước, thảo luận và tìm kiếm phương án phát triển để có thể tin vào phước lành của Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mệnh Tin Lành thế giới bằng tấm lòng tốt lành, khuôn mặt tươi cười.

Lễ báo cáo kết quả Tin Lành

Các người chăn báo cáo kết quả của mọi hoạt động Tin Lành như truyền đạo, giáo dục, phụng sự v.v... trong một năm qua, và nhìn lại quá trình trưởng thành của Hội Thánh phần linh hồn và phần xác.

Buổi giải thích kế hoạch Tin Lành

Các người chăn lập mục tiêu Tin Lành cho năm mới, và làm hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại trên khắp thế giới bởi liên hiệp không chỉ giữa thánh đồ và người chăn mà còn giữa địa phương và quốc gia.

Lễ trao giải kết quả Tin Lành

Trao giải trong nhiều lĩnh vực như khai thác địa phương Tin Lành, trưởng thành Hội Thánh, đào tạo người giúp việc v.v..., chia sẻ niềm vui về kết quả Tin Lành, dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng trực tiếp làm hoàn thành Tin Lành thế giới.

Hội nghị Quốc tế “Gia đình hạnh phúc”

Hội thảo toàn cầu vì tráng niên

Hội thảo toàn cầu vì phụ nữ

Hội thảo toàn cầu vì tráng niên

Giáo dục kiến thức & Sự lãnh đạo người chăn

Làm ứng nghiệm lời tiên tri với đức tin theo giọng tiếng của Đức Chúa Trời và tinh thần tỉnh thức.

Vương đạo của Tin Lành không phải là điều gì đó hoành tráng nhưng đó là thực tiễn giọng tiếng của Đức Chúa Trời, tức là từng một lời Kinh Thánh mà Ngài ban cho vì sự cứu rỗi của chúng ta. Thông qua Tổng Hội định kỳ, Mẹ giáo huấn rằng hãy trở thành đấng tiên tri chân thật dẫn dắt bầy chiên bằng lời và phương pháp của Đức Chúa Trời.

Các người chăn lấp đầy tấm lòng bởi cảm động của Thánh Linh thông qua nhiều giáo dục kiến thức đa dạng như học lời, phẩm tánh, đức tin, kiểm điểm bản thân, việc làm tin kính của đấng tiên tri. Nhờ đó, họ có thể nhận sức mạnh phần linh hồn đảm đương sứ mệnh của đấng tiên tri với tinh thần tỉnh thức theo sau Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng đi trên con đường cứu rỗi và hầu việc loài người.