WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phụng sự xã hội

Hội Thánh của Đức Chúa Trời cứu sự sống quý báu và cùng
nhau khắc phục khổ nạn để tạo dựng hạnh phúc của nhân loại và hòa bình của làng địa cầu.

Xem chi tiết

Chiến dịch

Diễu hành đẹp đẽ của gia đình làng địa cầu được tiếp diễn để cứu sự sống.

Xem chi tiết

Đoàn Phụng sự Thanh niên

Chúng tôi triển khai vận động SAVE để coi trọng sự sống và cứu trái đất đang gặp nguy cơ,
bằng cách cải thiện môi trường trái đất, hạnh phúc của hàng xóm & xã hội.

Xem chi tiết

Cứu hộ khẩn cấp

Chúng tôi chìa đôi tay giúp đỡ tại hiện trường thảm họa không ngờ tới.

Xem chi tiết

Xóa nghèo & nạn đói

Chúng tôi giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn về tài chính, bệnh tật và cô lập, để họ có thể tiếp tục cuộc sống của họ.

Xem chi tiết

Đảm bảo nguồn nước sạch
& điều kiện vệ sinh

Bảo vệ nước quý báu thể như cứu sự sống của nhân loại.

Xem chi tiết

Sức khỏe & Y tế

Chúng tôi cố gắng tăng cường y tế & phúc lợi vì cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Xem chi tiết

Phúc lợi xã hội tốt

Chúng tôi chia sẻ tình yêu không phân biệt đối xử để mọi người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.

Xem chi tiết

Chi viện giáo dục

Chúng tôi chi viện để mọi người gồm trẻ em và thanh thiếu niên đều có thể nhận giáo dục một cách phát triển.

Xem chi tiết

Bảo tồn môi trường

Trái đất là mảnh đất sự sống mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo vì loài người.

Xem chi tiết

Thông hiểu văn hóa

Bằng tình yêu thương của Cha Mẹ, chúng tôi trao tặng chữa lành và nghỉ ngơi cho
những người mệt mỏi vì sống trong thế gian cằn cỗi và bạc bẽo.

Xem chi tiết