WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Сайн дурын ажил

Бурханы сүм үнэт амь авран, хүнд үеийг хамтдаа даван туулна.
Дэлхийн энх тайван, хүн төрөлхтний аз жаргалын төлөө зүтгэнэ.

Тодорхой үзэх

Компанит ажил

Эрдэнэт амь аврахын төлөөх
дэлхий дахины итгэгчдийн цуваа.

Тодорхой үзэх

Залуучуудын сайн дурын баг

Нэг амийг эрхэмлэн үзэж, хөрш нийгмийнхээ аз жаргалын төлөө хүрээлэн буй орчныг сайжруулах замаар
бид аюул нүүрлээд байгаа эх дэлхийгээ аврах SAVE хөдөлгөөн өрнүүлдэг.

Тодорхой үзэх

Яаралтай тусламж

Хэлж ирэхгүй хийсэж ирдэг гай гамшгийн үеэр
бид тусламжийн гар сунгадаг.

Тодорхой үзэх

Ядуурал, өлсгөлөнг бууруулах нь

Эдийн засгийн бэрхшээл, өвчин эмгэг, нийгмийн ялгаварлан гадуурхал зэргээс болж зовж зүдэрсэн иргэдэд бид хандив туслалцаа үзүүлдэг юм.

Тодорхой үзэх

Цэвэр ус, эрүүл ахуй

Ундны усыг хайрлан хамгаалах нь хүний амь аврахтай л адил.

Тодорхой үзэх

Эрүүл мэнд

Эрүүл, аз жаргалтай амьдралын төлөө эрүүл мэндийн болон эмчилгээний тусламж дэмжлэг үзүүлж байна.

Тодорхой үзэх

Халамжийг сайжруулах нь

Аз жаргалтай амьдралын төлөө ялгаварлал гэж үгүй хайрыг бид бүх хүнтэй хуваалцдаг.

Тодорхой үзэх

Боловсролын дэмжлэг

Хүүхэд сурагчдыг чанартай боловсрол эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлж байна

Тодорхой үзэх

Байгалиа унаган төрхөөр хадгалах нь

Хүн төрөлхтний төлөө Бурханы бүтээсэн амь амьдралын үндэс суурь бол дэлхий.

Тодорхой үзэх

Соёлын харилцаа

Бид хатуу ширүүн, ангаж цангасан ертөнцөд туйлдан амьдарч буй хүмүүст
Эцэг Эхийн хайраар эдгэрэл болон амралтыг бэлэглэж байна.

Тодорхой үзэх