WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Төлөөлөл болсон сүм

Бурханы сүмийн итгэгчид амийн усны ундарга болсон Эх Бурханы хайранд суралцдаг,
гадаад итгэгчдийн зорин ирдэг Бурханы сүмийн төлөөлөл бүхий ариун өргөө бол энэ.

Шинэ Иерусалим Пангюу ариун өргөө

Эртний Иерусалим өргөөнөөс гарах амийн ус урсан хүрэх бүхий л газраа цэвэр цэнгэг болгодог байсан шиг (Езекиел 47:1-12), дэлхийн хүн төрөлхтнийг чиглэн Эхийн хайр, авралын баярт мэдээ шинэ Иерусалим ариун өргөөнөөс түгэж байна. Энэ нь дэлхийн үндэстнүүдийн хувьд тайтгарал, амар тайвныг олж авах амралтын газар юм.

Хөрш нийгэмдээ тусламжийн гар сунгах нь

Сайн дурын ажил, концерт, үзэсгэлэн, форум, семинар гэх мэт төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулах замаар бид хүмүүст элдэв бэрхшээлийг даван туулахад нь тусалж, айл хөрш, хамт олны хооронд сайхан харилцаа бий болгодог.

“Бидний Эх” шүлэг зургийн үзэсгэлэн

Мессиа оркестрын тоглолт

Гадаад оюутнуудыг урьж оролцуулсан Библийн семинар

Arise & Shine Олон улсын Библийн семинар

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхийн төлөөх чуулга уулзалт

Гадаад итгэгчдийн айлчлал

Байршил

Шинэ Иерусалим Пангюу ариун өргөө

Гёнги аймаг, Соннам хот, Бүндан дүүрэг, Пангюу буудлын зам 35 (Бэгхён хороо)
Утас: +82-31-738-5999
Факс: +82-31-738-5998