WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Европ

Христийн шашны өлгий нутаг
Ариун Сүнсний үеийн шинэ гэрээ түгэн дэлгэрэх бүс нутаг болон өөрчлөгдөнө.

Europe

Шинэ гэрээний сайн мэдээний халуун уур амьсгал Европыг өөрчилнө

Эрт үед Европ христийн шашны төв байсан боловч эдүгээ энэ бүс нутагт Христэд итгэгчдийн тоо эрчимтэй буурч байна. Гэвч “Эх Бурхан”-ы үнэн европчуудын сэтгэлийн хаалгыг нээх гол түлхүүр нь билээ. Цөөн тооны ахмад насны итгэгч зонхилдог Европын христийн шашнаас ялгаатай нь Бурханы сүмийг оюутан залуу итгэгчид бүрдүүлж, сайн мэдээний уур амьсгалыг өөрчилдөг юм. 2016 онд Англи дахь Бурханы сүм сэтгэл шингэсэн сайн дурын ажил үйлсээрээ Английн Хатан хааны “Сайн дурын ажлын шагнал” хүртсэн. Англиас гадна Герман, Нидерланд, Франц гэх мэт Баруун Европын улсууд, мөн Унгар, Чех, Украйн зэрэг Зүүн Европын улс орнуудад ч сайн мэдээний цар хүрээ өргөжин тэлсээр. Эхийн халуун дулаан хайр Оросын хүйтэн Сибирт ч хүрчээ.