WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Цэвэр ус, эрүүл ахуй

Ундны усыг хайрлан хамгаалах нь хүний амь аврахтай л адил.

Ган гачиг, орчны бохирдлын улмаас ундны усны хомсдолд орж, ариун цэврийн шаардлага хангасан байгууламжгүйгээс амь нас нь эрсдэлд орсон олон хүн бий. Бохир ус ундандаа хэрэглэж, усаар дамжин халдварладаг элдэв өвчин туссан хүн зонд туслахын төлөө бид усны насос суурилуулах ажлыг хийж байна.

Усан байгууламж
Цэвэр ус, эрүүл ахуй
Усны экосистемийг хамгаалах нь
Усан байгууламж
  • Усны хомсдолтой бүс нутагт насос суурилуулах нь
Усны экосистемийг хамгаалах нь
  • Далай тэнгис, гол мөрөн цэвэрлэв
  • “EM” гол мөрнийг сэргээх компанит ажил

Усны хомсдолтой бүс нутагт насос суурилуулах нь

Борооны ус болон хөдөө аж ахуйн районоос гарч байгаа усыг ундандаа хэрэглэдэг усны хомсдолтой бүс нутагт бид насос суурилуулан өгдөг. Бохир усаар халдварладаг өвчний улмаас зовж байгаа иргэд төдийгүй хүүхэд багачуул ч цэвэр ус хүссэнээрээ ууна.

Усны экосистемийг хамгаалах нь

Бид элдэв хорт бодис, хог хаягдал орж бохирдуулсан гол мөрөн, тэнгис далайг цэвэрлэж, усны экосистемийг хамгаалдаг.