WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

URL холбоос хуулагдлаа!
Хуулсан холбоосоо хүссэн газраа наана уу.
Алгасал баярын контент хуваалцах

Шинэ гэрээний Алгасал баярын хайрыг 8 тэрбум хүнд түгээж байна.

Эдүгээ хүн төрөлхтөн бөмбөрцөг дэлхий даяар болж буй дайн дажин, газар хөдлөлт, цаг уурын гамшиг зэрэг түгшүүр дунд амьдарч байна.

Хүн төрөлхтнийг нүглийн уучлал, мөнх амь авч, бүх гамшгаас аврагдаасай гэсэндээ Бурхан шинэ гэрээний Алгасал баяраар мах, цусаа өвлүүлж, Бурханы жинхэнэ хүүхэд болох ерөөл соёрхоно гэдгээ амласан байдаг.

Бүх хүн төрөлхтөн Алгасал баяр тэмдэглэж, авралын ерөөл болон мөнхийн аз жаргал авахыг хүсье.

Доорх контентыг үзээд ар гэр, танил, найз
нөхөддөө Алгасал баярын хайрыг түгээгээрэй!

Кино

Эх хүний халуун дулаан хайраар
даян дэлхийн бүх хүнд мөнхийн аз жаргал түгээдэг
Бурханы сүмийг та бүхэнд танилцуулж байна.

Шууд явах