WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Библийн үг

Шинэ итгэгчийн асуулт хариулт FAQ

Итгэлийн анхны алхмаа тавьж буй шинэ итгэгчдийн сүнслэг сониуч байдлыг нь хангах орон зай.