WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Итгэл & Амьдрал

Христийн анхилуун үнэр гаргах хүсэлтэй итгэгчдийг итгэлийн зөв амьдралаар амьдрахад нь тусална.