WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Дэлхийн сайн мэдээ

Дэлхийн дээвэр болсон Гималайд ч,
Амазоны ширэнгэн ойд ч шинэ гэрээ сахиж байна.

Дэлхий дахины Бурханы сүм

Бурханы жинхэнэ үнэн, Бурханы хайр үндэс угсаа, хэл соёлоос үл хамааран бүх хүн зонд тунхаглагдан байна.
Дэлхийн олон орны хотууд төдийгүй далайн төвшнөөс 4000 метрийн өндөрт оршдог Гималайн нурууны Сертүн тосгон,
Амазоны ширэнгэн ойн халуун бүсэд байрлах Бразилын Тарума тосгон, хойд туйлын ойролцоох Аляск, өмнөд туйлтай хил залгаа хамгийн өмнөд хот Аргентины Ушуая гээд дэлхийн өнцөг булан бүрд сүм байгуулагдаж, шинэ гэрээний үнэнийг сахиж байна.

Сайн мэдээ хүрсэн улс орон

175

Сүмийн тоо

7500

Итгэгчдийн тоо

3700000