WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Сайн дурын ажлын чуулга уулзалт

Тив, улс, хот гэсэн нэгжээр ойролцоох сүмүүд өөр хоорондоо хүчээ нэгтгэн
нийгэмд тустай төрөл бүрийн арга зам эрэлхийлнэ.

Эх дэлхийгээ хамгаалж, хүн төрөлхтний ирээдүйг баталгаажуулах гэсэн хичээл зүтгэл

Бурханы сүм байгуулагдсан улс, бүс нутгийг төвлөн, нийгмийн салбар бүрийн итгэгчид олон сайн дурын ажил явуулж, хөрш нийгэмдээ тусалж байна. Сайн дурын ажлыг илүү үр дүнтэй, үр өгөөжтэй явуулахын тулд төрөл бүрийн арга, шинэлэг санаа боловсруулж, хөгжлийн чиг хандлагыг эрэлхийлэх чуулга уулзалт зохиодог юм.

Уг ажлын хүрээнд тусламж хэрэгтэй бүс нутгийн талаарх мэдээ мэдээлэл солилцон, санаа бодлоо хуваалцаж, гарсан сайн жишээг харилцан илтгэнэ. Мөн орон орны засгийн газар, орон нутгийн удирдлага, их дээд сургуулиуд, байгууллагууд болон олон улсын байгууллагатай хэрхэн харилцах талаар санаа оноогоо ярилцан, Бурханы хайрыг хэрэгжүүлж, цөхөрч зовсон хүн зонд туслах арга зам эрэлхийлдэг юм.

Бүс нутгийн нөхцөл байдлыг судлах

Ойролцоох тусламж хэрэгтэй бүс нутгийн нөхцөл байдлыг тандана

Сайн дурын ажлын тайлан, шилдэг жишээ илтгэл

Сайн дурын ажлын үр дүнг тайлагнаж,
гарсан сайн жишээг сүм сүмээрээ илтгэнэ

Сайн дурын ажлын амжилтыг хэлэлцэх

Яаралтай тусламж, нийгмээс гадуурхагдсан иргэдэд туслах, их цэвэрлэгээ гэх мэт ажлынхаа амжилт ололтыг хэлэлцэнэ

Төрийн болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

Төрийн болон орон нутгийн удирдах байгууллага, мөн салбар бүрийн байгууллагатай түншлэл тогтоох замаар тогтмол хамтран ажиллана

Сайн дурын ажлын төсөл төлөвлөгөө

Хойшид сайн дурын ямар ажил хийхээ төлөвлөн дэвшилтэт санаа оноо хэлэлцэнэ