WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Хөлийн гишгүүр

1. Исаиа 66-р бүлэгт газрыг Бурханы хөлийн гишгүүр гэж тодорхойлсон. "ЭЗЭН үүнийг айлдаж байна. “Тэнгэр болбоос Миний сэнтий, газар болбоос Миний хөлийн гишгүүр билээ. Надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Миний амрах газар гэж юу байх вэ?" Иса 66:1 2. Ариунаас ариун газар дахь гэрээний авдрыг Бурханы…

Хуучин гэрээний тахил

Хуучин гэрээний үед ариун газарт тахил өргөх ёслол үйлдэгддэг байжээ. Гэвч тахилын ёслол хариуцсан тахилч нараас нь өөр хэн ч нарийн ширийн учрыг нь мэддэггүй байлаа. Учир нь тахилууд нь ойлгоход нэн төвөгтэй байв. Түүнчлэн тахилын төрөл, арга, нэр томьёо нь ойролцоо бөгөөд давтагдмал шинжтэй, ялгаж салгахад бэрх байжээ. Хуучин…

​Сион хотод махан биеэр оршдог Бурхан

Аврал, мөнх амь авахыг хүсэмжилж байгаа бүх христчүүдийн орхигдуулж болшгүй нэгэн чухал зүйл бол Бурхантай уулзах явдал. Исаиа эш үзүүлэгч “Олдож болох үед нь ЭЗЭНийг хайгтун. Ойр байгаа дээр нь Түүнийг дуудагтун” хэмээсэн байдаг. Дээрх ишлэлийг нарийвчлан үзвэл, Бурхан бидэнтэй ойр байж гэмээнэ бид Түүнтэй уулзаж чадна. Тэгвэл ямар үед…

Израиль

1. Иаковын өөр нэр Нэгэн шөнө Бурхан Иаковын зүүдэнд ирж, нагац ах Лабаны гэрийг орхин төрсөн нутаг руугаа буц гэв. Тиймээс Иаков бүх гэрийнхэн болон мал сүргийн хамт төрсөн нутаг руугаа буцлаа. Буцах замдаа тэрээр Иаббок голын гарман дээр ирээд гэрийнхэн болон өөрт байгаа бүгдээ голоор гаргажээ. Иаков ганцаараа үлдсэн…

Пайзан дээрх бичээс: “Энэ бол Есүс, иудейчүүдийн Хаан”

Есүс загалмайд цовдлогдсоны учир нь тэнгэрт нүгэл үйлдсэн бидний гэм нүглийг уучилж өгөхийн төлөө эвлэрүүллийн тахилын золиос болсон юм. Үнэн дотор байгаа итгэгч нар хэн хүнгүй л энэ талаар сайн мэддэг. Харин бид тэнгэрт ямар нүгэл үйлдсэн юм бол? Есүс эвлэрүүллийн тахил болсон үйл явдлаар бид ямар нүглийн улмаас хөөгдсөн…

Бурханы Хүү

Анхны сүмийнхэн Христийн талаар ямар үзэл ойлголттой байсан бэ? Анхан үеийн христчүүдийн мэдэж байсан үнэн хийгээд үзэл ойлголтын талаар авч үзье. Шинэ хуучин гэрээний бүхий л зөгнөлийг цогц байдлаар нь судлаад үзэхэд, үнэн хэрэгтээ Есүс Христ бол махан бие өмсөн энэ газарт ирсэн Бурхан юм. Харин тэрхүү төгс хүчит Бурхан…

Амийн амилалт ба ялын амилалт

Элч нартаа зааж өгсөн Есүсийн үнэний сургаалаас амийн амилалт ба ялын амилалтын талаар судлан үзэцгээе. Түүнчлэн өнөө үед бид хэрхэн тэрхүү амийн амилалтанд оролцох арга замыг олж мэдэцгээе. “Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайныг үйлдсэн нь амийн амилалд, муу…

Сүнсний талаарх элч нарын үзэл ойлголт

“Хүн үхвэл яадаг бол?, Хүнд үнэхээр сүнс байдаг уу?, Үхээд хаачдаг юм бол?” гээд олон хүн энэ талаар сонирхож ирсэн ч энэ асуудлын гогцоог тайлж чадаагүй. Үй олон хүн өөрийн оршин тогтнож байгаагийн утга учрыг судалсан хэдий ч хариултыг нь хэн ч олоогүй. Өөрийгөө хэн бүтээснийг ч ухаарахгүй, зөвхөн мэдэх…

Аароны хэргэм ба Мелхизедекийн хэргэм

Библид хоёр янзын тахилчийн үүрэг (хэргэм) гардаг ба эдгээр нь Аароны хэргэм болон Мелхизедекийн хэргэм юм. 1. Аароны хэргэм Аароны хэргэм гэж хуучин гэрээний тахил өргөх зарлиг хуулийн дагуу гүйцэтгэдэг тахилчийн үүргийг хэлдэг. Аарон леви овгийн хүн байсан болохоор Аароны хэргэмийг “Левийнхний тахилчийн үүрэг (Левийнхний хэргэм)” гэж нэрлэдэг. Итгэлийн өвөг…

​Есүс хэн бэ?

4-р зууны үеэс өнөөг хүртэл Есүсийн бурханлаг чанарын талаарх маргаан тасралтгүй өрнөсөөр ирсэн. Зарим сүмд Бурхан ба Есүсийг тусад нь авч үзэн, Есүсийг хүмүүн бидний нэгэн адил бүтээл гэж үздэг байхад, зарим нь Есүсийг тэнгэр элчийн нэг гэж үздэг. Тэр ч байтугай “Бурхан ба Есүсийн хүсэл, зорилго хоёр нь адилхан…

Библийн бүтэц ба онцлог

1. Библийн хэл “Библи” гэдэг үг нь грек хэлний “Библоз” гэсэн үгнээс гаралтай [Bibloz=Ном]. 1) Хуучин гэрээ нь еврей хэлээр бичигдсэн. ※ Хуучин гэрээний зарим ном (Езр 4:8-6:18, 7:12-26, Иер 10:11, Дан 2:4-7:28) Вавилон улсын хэрэглэж байсан арамей [Халдеи] хэл дээр бичигджээ. Иудейчүүд Вавилоноос чөлөөлөгдсөний дараа арамей, еврей гэсэн хоёр…

Золиос

『Үнэхээр Сатаны төлөвлөгөөний дагуу Есүс нүгэлт сүнснүүдийг аврахаар махан бие өмсөн, энэ газарт ирээд, тэдний нүглийн хөлсийг төлөхөөр Өөрийн биеэ нүглийн тахил болгон өргөсөн юм. Библид “Нүглийн хөлс нь үхэл” гэсэн учир нүгэлгүй, зөв шударга хүн зөвт бус хүний оронд үхвэл нүгэл үйлдэгч сүнснүүдийг аварч чадахаар байсан. Эртний хуулиар хэрвээ…

Баал ба Ашера

​1. Баал: Энэ нь “эзэн, эзэмшигч” гэсэн утгатай үг бөгөөд аянга цахилгааны бурхан, хур борооны бурхан, элбэг дэлбэг амьдруулдаг бурхан хэмээн шүтдэг байсан, Канааны газар тариалангийн бурхан юм.​ ​Канааны ойролцоох нутгийн олон улс үндэстэн Олон бурхант шашныг шүтдэг байв. Тэд олон бурхдаас өөрсдийн дуртай бурхнаа, хүсэл мөрөөдлөөсөө хамааран аль нэг…

Асар

1. Арван тушаал ба асар Мосе Синаи ууланд Арван тушаал бичсэн чулуун хавтанг авах үед Бурхан түүнд тэнгэрийн ариун газрыг харуулсан байдаг. Мосе уулнаас бууж ирмэгцээ Израиль ард түмэнд Бурханы үгийг дамжуулж, Арван тушаал хадгалах асар майхан барихад шаардагдах алт, мөнгө, нарийн нэхсэн маалинга, даавуу гэх мэт асар барих материал…

Терафим

“Рахел тэрхүү гэрийн шүтээнүүдийг тэмээний тохшин доор хийгээд, түүн дээрээ суужээ. ... Лабан гэрийн шүтээнүүдээ эрсэн боловч олсонгүй. Иаков уурлаж, Лабантай маргалдав. ... Та хамаг юмыг минь нэгжээд гэрийнхээ ямар юмыг олов? Түүнийгээ энд миний ах дүү нар болон өөрийнхөө ах дүү нарын өмнө гаргаж тавь. Тэгээд бид хоёрын хэргийг…

Ариун Сүнсний ажил ба бузар муу сүнсний ажил

Протестант сүмд өвчин эмчлэх юм уу харь хэлээр ярихыг Ариун Сүнс авсны баталгаа гэж үзээд үүнийгээ их чухалд тооцдог. Ганц протестант биш, католик сүмд ч бас Мариагийн хөшөөнөөс нулимс дуслах юм уу хэн нэг өвчтөн эмчилгээ авах юм бол үүнийг нь Ариун Сүнсний ажил гэлцэнэ. Хэн нэгнийг ариун хүнээр өргөмжлөхдөө…

​Үүл ба махан бие

Хуучин гэрээний Библид Христийн ирэлтийн талаарх олон зөгнөл байдаг. Харин Христ нууцаар ирэх тул тэр үеийн шашны удирдагчдын хувьд Христ болох Есүсийг хүлээн авна гэдэг нэн бэрх байлаа. Тиймээс Иохан элч “Есүс Христ махбодоор ирснийг хүлээн зөвшөөрөгч сүнс бүр Бурханаас бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр Бурханаас бус. Энэ бол…

Идэж болох хоол хүнс ба идэж болохгүй хоол хүнс

Мосегийн хууль дагадаг иудейн шашин ба Христийн хууль дагадаг Христийн шашны хооронд ялгаатай тал олон бий. Түүний нэг нь хоол хүнстэй холбоотой тушаал юм. Одоо Еден цэцэрлэгийн үеэс эхлэн Мосегийн хуулийн үе, цаашлаад анхны сүмийн үе хүртэл Бурхан хоол хүнсний асуудлын тухайд хэрхэн хуульчилж өгснийг нь дэс дарааллын дагуу авч…

​Сүмийг Шинэтгэн ариусгасны баяр

Хислев сарын (9-р сар) 25-нд тэмдэглэдэг байсан Сүмийг Шинэтгэн ариусгасны баяр нь иудейчүүдийн үндэсний баяр бөгөөд Мосегийн хуульд ордоггүй. “Сүмийг Шинэтгэн ариусгасны баяр Иерусалимд болж байлаа. Тэгэхэд өвөл байв. Есүс сүм дотор Соломоны танхимд явж байжээ.” Иох 10:22-23 Меде Персийг эзэлсэн Грекийн эзэнт гүрэн Александр хааныг нас нөгчсөний дараа дөрвөн…

Пуримийн баяр

Хаман Перс даяарх (Меде Перс) иудейчүүдийг бүгдийг нь алахаар “пур” хэмээх шавга орхиж иудейчүүдийг сүйрүүлэх өдрийг товлосон хэдий ч (Ест 3:7) тэр өдөрт нь харин ч Естер, Мордехаи нар Хаманы хуйвалдааныг таслан зогсоов (Ест 9:1). Энэ явдлыг дурсах өдөр бол Пуримийн баяр билээ. Мосегийн үед Бурхан Мосегоор дамжуулан Өөрийн хуулийг…