WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

ЭЗЭНд зориулж өргөө барь

Давид барилгын чулуунуудыг цавчих чулуучдыг томилж, зуун мянган талант алт, нэг сая талант мөнгө, жинлэж барахааргүй их хэмжээний хүрэл, төмөр, мод, чулуу бэлтгэжээ. Дэлхий дахинд Бурхан алдаршин, магтагдахаар сүрлэг өргөө барих бэлтгэлийг базаасан нь энэ байлаа. Бэлтгэл ажил дууссаны дараа…

Би чамайг илгээж Өөрийн ард түмэн болох Израилийн хөвгүүдийг Египетээс гаргах болно

Мосе хонин сүргээ хариулж явахдаа Хореб ууланд хүрчээ. Тэрээр галын дөлөн дунд огт шатахгүй байгаа бутыг хараад, ойртон очиход Бурхан түүнд ийн өгүүлэв. “Эцэг өвгөдийн чинь Бурхан, Абрахамын Бурхан, Исаакийн Бурхан, Иаковын Бурхан Би байгаа юм. Би Египетэд байгаа ард…

Өөрсдийн зам мөрийг хянагтун!

МЭӨ 520 он. Вавилоноос чөлөөлөгдсөн израильчууд Персийн хаан Корешийн бүрэн дэмжлэгтэйгээр Иерусалимд буцаж ирснээсээ хойш 16 жил өнгөрчээ. Бурхан эш үзүүлэгч Хаггаигаар дамжуулан израильчуудыг ийн зэмлэв. "Та нар юу хийж байгаагаа хараач." Израильчууд Бурханы өргөөг барих үүрэгтэй байсан ч цаг…

Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө

Есүс шавь нарын хамт Цезарь Филипийн нутагт ирэв. Тэрээр шавь нараасаа ийн асуув. “Хүмүүс Намайг хэн гэж ярьж байна?” “Таныг баптисч Иохан эсвэл Елиа гэдэг.” “Зарим нь Иеремиа шиг эш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг.” Есүс шавь нараасаа дахин асуув. “Харин та…

“Эзэнд энэ хэрэгтэй байна” гээрэй

Есүс Иерусалимд ойртон ирээд хоёр шавиа тосгон руу илгээв. “Эсрэг талд чинь байгаа тосгонд оч. Тэнд очоод та нар хүн ер унаж байгаагүй уяатай дудранг олно. Тайлаад энд авчир. “Яагаад ингэж байна?” гэж хэн нэгэн та нарт хэлбэл “Эзэнд энэ…

Айдсыг итгэлээр

Израильчууд долоон жилийн турш мидианчуудын дарлалд байв. Тэр үед Бурхан зовлон дунд хашхирах тэднийг аврахын төлөө шүүгч сонгохоор тэнгэр элчээ илгээжээ. Бурханы тэнгэр элчийн ирсэн газар бол Абиезри хүн Иоашийн эзэмшил Офра байв. Тэнгэр элч царс модон доор сууж байтал…

Бурхан надад инээмсэглэл авчирлаа

“Чиний эхнэр Сара чамд үнэхээр хүү төрүүлж өгнө. Чи түүнийг нь Исаак гэж нэрлэнэ. ... Тэр чиний үр удам болно.” Үр хүүхэдгүй байсан Абрахамд Бурхан амласан ёсоороо үйлджээ. Сара өтөлсөн хойноо зуун нас зооглосон Абрахамд хүү төрүүлж өгөв. Абрахам Бурханы…

Хараагүй атлаа итгэсэн нь ерөөлтэй еэ!

Есүсийг амьсгал хурааснаас гурав дахь өдрийнх нь үдэш шавь нар цуглажээ. Тэд иудейчүүдээс айсандаа хаалгаа түгжсэн байв. Тэнд Есүс амилаад тэдэнд үзэгдлээ. Хаалга түгжээтэй байхад гэрт орж ирсэн Есүс шавь нартаа "Амар амгалан та нарт байх болтугай" хэмээн ерөөв. Христийн…

Энэ бүхэн нь эш үзүүлэгчдийн Бичвэрийн дагуу

Шөнө дундын алдад Есүс шавь нартайгаа Гетсемани толгод дээр гарчээ. Есүс залбирч дуусаад буцаж иртэл шавь нар нь ядарсандаа унтаж байв. Түүнийг “Бос, явцгаая! Намайг бариулагч айсуй” хэмээн тэдэнд хэлж байх зуур Искариотын Иудас илд, шийдэм болсон бөөн хүмүүс дагуулан…

“Одоо харж байгаагаа” л мэдэж байна

Есүс явж өнгөрөхдөө төрөлхийн сохор хүнийг харжээ. “Энэ бол Бурханы үйлсийг түүгээр харуулахын тулд юм.” Ингэж хэлээд, Тэр газар нулимж, шүлсээрээ шавар зуурч, сохрын нүдийг шавраар шаваад “Яв. Силоамын цөөрөмд угаа” гэв. Өнөөх хүн Есүсийн хэлснээр Силоам руу явж, угаагаад…

Зөгнөлд итгэх болон зөгнөлийг мэдэх нь

Есүсийг төрсний дараа дорно зүгээс Иерусалимд 3 хүн хүрч ирлээ. “Саяхан мэндэлсэн, иудейчүүдийн Хаан хаана байна? Бид зүүнтээд Түүний одыг хараад Түүнд мөргөхөөр ирлээ.” Херод хаан болон Иерусалим даяар үүнийг сонсоод түгшиж гэнэ. Херод бүх ахлах тахилч болон ард олны…

Миний зүрх чамтай хамт яваагүй гэж үү?

Уяман өвчин туссан Нааман жанжин Бурханы хүн Елишаг зорин очлоо. Бурханы үг ёсоор Иордан голд долоон удаа булхсаны дараа бие нь нялх хүүхдийн бие махбод адил сэргэсэн Нааман жанжин Елишад бэлэг өргөн барилаа. “Миний өмнө нь зогсдог ЭЗЭН амьд! Би…

Тийнхүү нар жаргах хүртэл түүний гар тогтвортой байв

Египетээс гарч Син цөлийг дамжин Рефидимд хүрсэн израиль ард түмнийг Амалекийн цэргүүд довтлов. Амалекийн эсрэг байлдахаас өмнө Мосе Иошуад ийн хэлэв. "Эрчүүдээ сонго, Амалекийн эсрэг байлдахаар яв. Маргааш би Бурханы таягийг гартаа бариад, толгодын орой дээр зогсоно." Мосегийн хэлсэн ёсоор…

Миний хоньд дууг минь сонсдог

Израиль үндэстний баяр наадам болох сүмийг Шинэтгэн ариусгасны баяраар Есүс Иерусалим сүм дотор танхимд явж байхад нь иудейчүүд Түүнийг тойрч, эсэргүүцэх маягтай ийн асуудаг. “Та хэдий болтол биднийг эргэлзүүлэх юм бэ? Та Христ мөн юм бол бидэнд шуудхан хэл.” “Би…

Худал үгээр нуухыг оролдсон ч

Хоёр эмэгтэй Есүсийн булш руу явж байгаад тэнгэр элчтэй таардаг. Тэнгэр элчээс Есүсийн амилсныг сонссон тэд ихэд баярлан шавь нарт нь мэдэгдэхээр явав. Харуулууд ч хотод ирж булшинд болсон бүхнийг ахлах тахилч нарт мэдэгджээ. Ахлах тахилч нар ахлагчидтай зөвлөлдөн, цэргүүдэд…

Бидний хараа Бурхан дээр байна

Моабын хөвгүүд, Аммоны хөвгүүдийн хамтаар Иуда руу дайран ирж байгаа сураг дуулаад Иехошафат бүх улс орон даяар мацаг барилтыг зарлав. Ард олон Эзэний өргөөнд цуглаж, Иехошафат шинэ хашааны өмнө зогсоод залбирлаа. “Дэлхийн үндэстнүүдийн бүх хаанчлалыг захирагч Бурхан минь, Аммон, Моаб…