WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Иерусалим уруу явж, Эзэний өргөөг дахин бариг

“Энэ бүхэл нутаг эзгүйрэл болон айдас болж, эдгээр үндэстнүүд Вавилоны хаанд далан жил үйлчилнэ. Далан жил гүйцэж өнгөрөхөд Вавилоны хаан болон тэр үндэстнийг, халдеичуудын нутгийг хилэнцийнх нь төлөө Би шийтгэнэ. Би түүнийг үүрдийн эзгүйрэл болгоно.” Иер 25:11-12 Бурханы гэрээг орхигдуулсныхаа улмаас Вавилонд олзлогдсон израиль ард түмэн. Иеремиа эш үзүүлэгч тэдний…

Нааманы сэтгэлийг өөрчилсөн ганц үг

Арам хааны цэргийн ахмад Нааман уяман өвчтэй байв. Өвчнөө эдгээхээр тэр Бурханы эш үзүүлэгч Елишагийн гэрийн үүдэнд ирсэн нь энэ ээ. Харин Елиша Наамантай уулзахаар гарч ирэлгүй өөрийн элчээ илгээв. “Явж, Иорданд долоон удаа угаа. Тэгвэл махбод чинь эргэн сэргэж, цэвэршинэ” гэж хэлүүлэв. Харин Нааман Бурханы эш үзүүлэгч өөрийг нь…

Олзлогдогсдоос буцаж ирэгсдийн даяар хотол түмэн Майхан баяр тэмдэглэ

Санбаллат, Тобиа нарын эсэргүүцэл саадан дунд ч израиль ард түмэн нэг гартаа зэвсгээ барьж, нөгөө гараараа тоосго өрөн, улмаар Иерусалимын хэрмийг бүрэн барьж гүйцээжээ. Долдугаар сар болоход баяр хөөрт умбасан ард түмэн гулдан хаалганы урд талын талбайд өглөө эртлэн цуглаж, хуулийн ном авчрахыг гүүш Езрагаас гуйжээ. Езра хуулийн үгсийг чанга…

Елиаг тэжээсэн Зарефатын эмэгтэй

Баал шүтэгч харь эмэгтэй Иезебелийг эхнэрээ болгосон Ахаб хаанаас болоод Израиль нутаг даяар ган гачиг нүүрлэв. Зарефат нутагт амьдардаг нэгэн эмэгтэй хотын үүдний ойролцоо мод түүж байлаа. Тэгтэл хэн нэгэн мөнөөх эмэгтэйд хандан: “Надад уух ус авчирч өгөөч?” гэсэн нь Бурханы тушаалаар энэ нутагт ирсэн эш үзүүлэгч Елиа байлаа. Эмэгтэйг…

Ариун Сүнсний хөтлөлөөр

Тунхаглалын аян замд явж байсан Паулыг болон түүний нөхдийг Ариун Сүнс Азид тунхаглахыг нь хориглосон тул тэд Фруг болон Галатын (одоогийн Туркийн төв хэсэг) нутгаар дайран өнгөрч, Мусиад хүрчээ. Тэндээсээ Битун рүү явахаар завдан байхад нь мөн л хориглов. Ингээд аялагчид хөлөө тушуулсан мэт байж байгаад өрнө зүгт чигээ өөрчлөн,…

Залуу Абсаломд зөөлөн хандаарай

Давидын хүү Абсалом урвах санаа сэдэж байв. Тэрээр Давидын суугаа хотыг эзэлж, эцгээ хэрхэн хөнөөх талаар зарц нартайгаа зөвлөлдөж байв. Тэр үеэр Давид төр улсаа цэгцлэхийн төлөө Абсалом руу цэрэг явуулав. Тэрээр хаалганы дэргэд зогсон, цэргүүдээ гарч явахыг хараад цэргийн бүх жанжингуудад тушаал өглөө. “Миний төлөө залуу Абсаломд зөөлөн хандаарай.”…

“Намайг хүндэтгэгчдийг Би хүндэтгэнэ”

Израиль улс хаантай болохоос өмнө Ели гэдэг хүн тэргүүн тахилчийн ёсоор израильчуудыг удирдаж байсан бөгөөд тэрээр Хофни, Финехас гэдэг хоёр хүүтэй байв. Хоёр хүү нь ч гэсэн эцгээ даган тахилчийн албан үүрэг хашиж байжээ. Гэсэн хэдий ч тэд Бурханд тахил өргөхөөсөө өмнө махыг нь авч идээд, Бурханы өргөлийг үл тоомсорлож…

Эхлээд ах дүүтэйгээ эвлэр

Есүс уул өөд гарав. Түүнийг сууж байхад шавь нар нь тойрон ирлээ. Есүс ерөөлтэй хүний талаар, хуулийн талаар, итгэгч хүнд байх ёстой чанарын талаар тодорхой сургамжлав. “Чи тахилын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал эхлээд ах дүүтэйгээ эвлэрч, дараа нь өргөлөө…