WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Библийн үг

Авралд чамайг мэргэн болгох чадалтай ариун судар бичгүүд (2Тим 3:15).
Бурханы жинхэнэ хүсэл юу болохыг үүнээс судалцгаая.

Тусгай / Тойм

Үзэгдэх ертөнцийн үйл явдал, мөн чанар, учир шалтгаанаар дамжуулан үл үзэгдэх ертөнц болон Бурханы хүслийг гүнээ тунгаана.

Илүү үзэх