WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Библийн үг

Авралд чамайг мэргэн болгох чадалтай ариун судар бичгүүд (2Тим 3:15).
Бурханы жинхэнэ хүсэл юу болохыг үүнээс судалцгаая.

Тойм

Өнөө үед болж байгаа үйл явдлуудаар Бурхан бидэнд ямар мессеж өгөх гээ бол?

Илүү үзэх