WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

    bible-word-mnfaith-life-mn
  • No categories

Та юу мэдмээр байна?

Бурханы сүмтэй холбоотой түгээмэл асуултууд

Бурханы сүм айл гэрийн аз жаргалын төлөө ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

“Гэр бүл гэдэг нь эцгийн хаанчлал, эхийн ертөнц, үр хүүхдүүдийн диваажин” гэсэн үг байдаг. Тэр чинээгээрээ гэр бүл нь аз жаргалын үндсэн нэгж төдийгүй хүний нийгмийг бүрдүүлэгч юм. Тиймээс л Бурханы сүмийн зүгээс гэр бүл дэх хүн бүр бие биенээ харилцан хүндэтгэж, халамжлан санаа тавьж, эв найртай амьдар гэсэн Библийн…

Бурханы сүм Есүст итгэдэг үү?

Бурханы сүм Есүст бат итгэж, Түүнийг хүндэтгэдэг сүм юм. Түүгээр ч зогсохгүй Бурханы сургаалыг амьдралд хэрэгжүүлэн, аврал авах арга замыг тунхагладаг. Есүсийн загалмайн зовлон бол хүн төрөлхтөнд үнэгүйгээр нүглийн уучлал өгөх Бурханы золиос юм. Есүс Христийн золиос, хайр байхгүй байсан…

Бурханы сүмийнхэн Библид итгэдэг үү?

Бурханд итгэдэг гэх хүмүүс Бурханы үг болох Библид мэдээж итгэх ёстой. Библи бол Бурханы Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн эш үзүүлэгч нар тэмдэглэсэн Бурханы төгс үг юм (2Тим 3:16, 2Пет 1:20-21). Библи дотор хүн төрөлхтнийг нүглээс нь аврах гэсэн Бурханы хүсэл төдийгүй…

Бурханы сүмийн зүгээс тэрс үзэл гэж юуг авч үздэг вэ?

Библийн дагуу авч үзвэл “тэрс үзэлтэн” гэдэг нь Бурханд итгэдэг гэж зүтгэдэг хэрнээ Библи болон Бурханы тушаалыг дагадаггүй, хүний тушаалаар бий болгосон онолыг дагадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг заадаг (2Пет 2:1-3). Итгэл үнэмшил нь тэрс үзэл мөн үү, биш үү гэдгийг…

Бурханы сүм өсвөр үеийнхнийг чиглэсэн ямар сургалт явуулдаг вэ?

Өсвөр үеийнхэн бол гэрэлт ирээдүйг бүтээх гол баатрууд юм. Бурханы сүм өсвөр үеийнхний зөв зан чанар, халуун сэтгэл, оюун санааг нь төлөвшүүлж, ёс зүй, бусдыг ачлах ёсонд сурган, тэдэнд итгэл найдвар хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд нь тусалдаг юм. Өвөл зуны улиралд…

Бурханы сүм хүн төрөлхтөн болон нийгмийг чиглэсэн ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрладаг. Бурханы сүм нь Бурханы авралын мэдээг дэлхий дахинд сонсгохын төлөө авралын зар тараадаг юм. Мөн амь аврах, тэнцвэрийг бий болгох, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах, хүн төрөлхтний эв нэгдлийг чиглэсэн олон ажлыг улс орон, үндэс угсаа,…

Бурханы сүм сайн дурын ажил их хийдгийн учир шалтгаан юу вэ?

Сайн дурын ажил бол христчин хүний үүрэг. Бурханд итгэдэг итгэгчдийг ертөнцийн гэрэл, давсны үүрэг гүйцэтгэж, хөршдөө хайраар туслаарай гэж Библид сургадаг (Мат 5:13-16, 22-39). Бурханы сүм дэлхий дахины улс орон бүрд байгаль орчин цэвэрлэх, амьжиргаа буурай айл өрх, хөрш нийгэмд…

Бурханы сүм дэлхий дахин дахь ялгаварлан гадуурхал болон зөрчил мөргөлдөөнийг арилгах үүднээс ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

Ялгаварлан гадуурхана гэдэг нь өөрийгөө өндөрт тавьж, бусдыг дорд үзэхээс үүдэлтэй. Хүн төрөлхтөн бие биедээ үйлчилж, нэг нэгнээ хайрлах хэрэгтэй гэж Бурхан сургадаг. Энэ дэлхийд ялгаварлан гадуурхал гэж байхгүй хайр бол зөвхөн Эхийн хайр юм. Бурханы сүм дэлхийн хүн төрөлхтнийг…

Бурханы сүм нь глобал сүм. Тэрхүү өөр өөр улс орны хүмүүс хэрхэн нэгддэг вэ?

Дэлхий дахины Бурханы сүмийн итгэгчид үндэс угсаа, хэл соёл, арьс өнгө өөр хэдий ч Эцэг Бурхан, Эх Бурханы хайран дотор бүгд адилхан тэнгэрийн гэр бүл юм. Дэлхий дахины зөнч нарын хурал чуулган, сайн мэдээний хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагаа, сайн…

Бурханы сүмд явахын сайхан юм нь юу вэ?

Бурханы босгон байгуулж, өсгөн хөгжүүлсэн Бурханы сүм нь Библид суурилсан чухал сургаал сонсож, ариун мөргөл сахиж, номлогч итгэгчийн аль нь ч харилцан нэг нэгэндээ даруу хандан, санаа тавьж, халамжлан үйлчлэх хайр бүхий халуун дулаан газар юм. Тэнд та ариун дээд…