WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Бурханы сүмд явахын сайхан юм нь юу вэ?

504 Үзсэн тоо

Бурханы босгон байгуулж, өсгөн хөгжүүлсэн Бурханы сүм нь Библид суурилсан чухал сургаал сонсож, ариун мөргөл сахиж, номлогч итгэгчийн аль нь ч харилцан нэг нэгэндээ даруу хандан, санаа тавьж, халамжлан үйлчлэх хайр бүхий халуун дулаан газар юм.

Тэнд та ариун дээд Бурханы хайр, ивээлээр мөнхийн аз жаргалыг хүлээн авах болно. Мөн хүмүүний амьдралын эх үндэс, утга учрыг ухаарч, авралын тухайд бат итгэл олж авах юм.

Бурханы хүүхэд болон төлөвшиж, үнэн зөв сургаалыг нь сурч, гэр бүл, сургууль, нийгэм, хаана ч зөв зүйтэй сайхан амьдарч, гэр бүлээрээ аз жаргалтай, гэрэл гэгээтэй болоод зогсохгүй цаашлаад дэлхий ертөнцийг ч энх тайван, амар амгалангийн газар болгон өөрчлөх болно.