WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Điều tốt khi đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời là gì?

1224 Xem

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi được Đức Chúa Trời lập ra và nuôi dưỡng, là tổ ấm của tình yêu thương có buổi giảng đạo trọng tâm là Kinh Thánh, lễ thờ phượng chí thánh và tin kính, khiêm tốn và nhường nhịn của người chăn và các thánh đồ, chia sẻ và phụng sự.

Tại nơi này, chúng ta có thể nhận sự sống đời đời và hạnh phúc thông qua tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhận biết ý nghĩa của cuộc đời, niềm tin chắc chắn về sự cứu rỗi và tương lai đầy hy vọng.

Vì sống cuộc đời ngay thẳng ở gia đình, trường học và mọi nơi trong xã hội nhờ học sự dạy dỗ ngay thẳng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời nên gia đình trở nên tươi sáng hòa thuận; có thể làm cho địa phương, quốc gia và thế giới trở nên hòa bình.