WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tin Lành thế giới

Kể cả ở Himalaya, là nóc nhà của thế giới,
kể cả ở rừng Amazon, đều giữ giao ước mới.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới

Lẽ thật chân chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được truyền cho loài người trên thế giới vượt qua quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ. Không chỉ ở thành phố các nước thế giới mà còn ở Sertung, là làng trên núi cao Nepal ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển trên dãy núi Himalaya, cũng như ở Taruma, Brazil, là rừng rậm nhiệt đới ở Amazon, Alaska ở Bắc Cực và Ushuaia ở Argentina là thành phố cực nam gần Nam Cực v.v... Hội Thánh được lập trên khắp làng địa cầu, và đều giữ lẽ thật giao ước mới.

175

quốc gia truyền giáo

7.500

Hội Thánh

3.700.000

thánh đồ