WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Châu Á

Vô số dân tộc, ngôn ngữ, và văn hóa trở nên một bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Asia

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến tận dãy núi Himalaya

Châu Á là nơi tập trung của 4,5 tỷ người, chiếm 60% dân số thế giới. Vì là châu lục có nhiều nước nhất trên thế giới, nên châu Á sử dụng hàng nghìn ngôn ngữ. Tuy nhiên, các nhà truyền giáo và các thánh đồ sử dụng “ngôn ngữ của linh hồn” là tấm lòng chân thành, và lập nền của Tin Lành ở khắp châu Á. Với tấm lòng thuần khiết đối với Đức Chúa Trời và đức tin vững chắc vào lẽ thật, các thánh đồ truyền bá Tin Lành ở nhiều quốc gia, địa phương và nơi hẻo lánh gồm Sertung ở Nepal là vùng núi cao trên dãy núi Himalaya. Họ trồng tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên khắp mọi nơi ở châu Á.