WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phụng sự xã hội

Hội Thánh của Đức Chúa Trời cứu sự sống quý báu và cùng
nhau khắc phục khổ nạn để tạo dựng hạnh phúc của nhân loại và hòa bình của làng địa cầu.

Thế gian mọi người đều hạnh phúc bằng tình yêu của Mẹ

Trái đất mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo là nơi ở của sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, ở trong đó nhân loại đang sống cùng với nhau thật giống như một gia đình. Thế nhưng, trên khắp thế giới, hàng năm số người chịu đau đớn bởi chiến tranh, nạn đói, các loại thảm họa và bệnh tật v.v... ngày càng tăng. Các thảm họa trên khía cạnh xã hội, kinh tế, môi trường không lường trước đang tước đoạt quyền sống, quyền giáo dục, quyền y tế và thậm chí quyền môi trường, là các quyền cơ bản nhất của loài người, và đang uy hiếp sự sống của toàn nhân loại. Hội Thánh của Đức Chúa Trời hướng đến thế gian mà hết thảy nhân loại đều mạnh khỏe và hạnh phúc, thế gian hòa bình và ấm áp như tấm lòng của Mẹ.

Tình yêu thương của Mẹ
Cứu sự sống
Bảo vệ nhân quyền
Hòa thuận nhân loại
Bảo vệ môi trường
Hòa bình và hạnh phúc nhân loại

Ý niệm thực hiện

Tình yêu thương của Mẹ là cội nguồn của hạnh phúc.

Điều quan trọng nhất đối với mọi người trên làng địa cầu đang sinh sống trong thời đại này chính là tình yêu thương của Mẹ. Tình yêu thương ban cho, tấm lòng đẹp, tình yêu thương & sự quan tâm & sự chăm sóc và hy sinh của người mẹ trong gia đình tạo ra hòa thuận và hòa bình trong gia đình. Giống như vậy, khi tình yêu thương của Mẹ được tràn đầy trên làng địa cầu đầy dẫy các loại thảm họa, phân tranh thì nhân loại mới có thể nhận được hòa bình và hạnh phúc đời đời.

Con người phải thay đổi thì thế gian mới thay đổi.

Đơn vị tối thiểu để cấu thành nhân loại là “con người”. Con người phải thay đổi thì gia đình mới thay đổi, địa phương và đô thị, quốc gia và thế giới mới thay đổi. Tình yêu thương của “người mẹ” là trọng tâm của gia đình cung cấp sự thay đổi hạnh phúc cho mỗi người, và những người được thay đổi sẽ làm ra thế gian mà hết thảy đều cùng hạnh phúc.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời cùng làm việc để hoàn thành SDGs.

Mục đích sau cùng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Hội Thánh của Đức Chúa Trời chi viện để hoàn thành SDGs trong khi hiệp lực với tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, cơ quan, các ngành nghề tầng lớp, xã hội dân sự v.v...

SDGs (Sustainable Development Goals, Mục tiêu Phát triển Bền vững)

Vừa là chủ đề nghị sự mà Liên Hiệp Quốc lựa chọn vào năm 2015, vừa là mục tiêu chung của xã hội quốc tế vì sự phát triển bền vững của loài người. Dưới ý niệm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, SDGs có chứa 17 mục tiêu chính, 169 mục tiêu cụ thể, 230 chỉ tiêu mà xã hội quốc tế sẽ thi hành cùng nhau cho đến năm 2030 để giải quyết vấn đề rộng lớn mà loài người đối mặt như nghèo đói, bệnh tật, giáo dục, phá hủy môi trường, vấn đề kinh tế v.v...

Lĩnh vực thi hành SDGs

Phụng sự xã hội mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời triển khai tương đồng với SDGs.

Hòa bình nhân loại Cứu hộ khẩn cấp Phục hồi thiệt hại thảm họa, Hoạt động cứu hộ, Chi viện quỹ & vật phẩm cứu hộ, Phụng sự cung cấp đồ ăn miễn phí, Chi viện giáo dục đề phòng thảm họa
Xóa nghèo & nạn đói Chi viện thực phẩm & phí sinh hoạt cho gia đình nghèo, Chi viện quỹ
Đảm bảo nguồn nước sạch & điều kiện vệ sinh Chi viện máy bơm nước cho các quốc gia thiếu nước, Cải thiện môi trường vệ sinh
Bảo vệ sức khỏe Sự kiện hiến máu, Chi viện y tế, Tư vấn sức khỏe, Hoạt động phòng bệnh
Phúc lợi xã hội tốt Tiệc an ủi người cao tuổi, Phụng sự làm tóc, Chi viện phúc lợi người cao tuổi, Chi viện gia đình đa văn hóa, Triển lãm mời hàng xóm, Hòa nhạc của Dàn nhạc, Chi viện sự kiện địa phương & quốc gia, Chiến dịch trật tự xã hội, Chi viện nông & ngư dân & dân chăn nuôi
Chi viện giáo dục Tái thiết trường học thiệt hại thảm họa, Chi viện đồ dùng & thiết bị giáo dục, Làm sạch môi trường trường học, Chi viện học phí, Giáo dục nhân tính
Bảo tồn môi trường Cải thiện môi trường địa phương, Bảo vệ hệ sinh thái, Đối ứng biến đổi khí hậu, Chiến dịch bảo vệ môi trường
Phòng chống tội phạm Chiến dịch phòng chống tội phạm toàn cầu
Quan hệ đối tác Diễn đàn quốc tế để thi hành SDGs, Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với các ngành nghề tầng lớp, Tọa đàm, Vận động ký tên ủng hộ

Hiện trạng phụng sự xã hội khắp thế giới

Hội Thánh của Đức Chúa Trời bảo vệ môi trường trái đất bị ô nhiễm, trao tặng hy vọng và dũng khí cho hàng xóm khó khăn ở các địa phương và quốc gia mà Hội Thánh được thành lập. Không chỉ các thánh đồ các ngành nghề tầng lớp mà còn gia đình, hàng xóm, bạn bè, người quen, các nhân sĩ các ngành nghề cũng cùng tham gia vào hoạt động phụng sự.

102
Quốc gia tham gia
15.866
Số lần tiến hành
2.331.058
Số người tham gia
(Tính đến tháng 11 năm 2017)

Thành quả hoạt động

Chuẩn bị nền tảng hòa bình bền vững của làng địa cầu

 • Chi viện tổ chức thành công sự kiện quốc tế
 • Mở rộng giao lưu văn hóa giữa các nước
 • Tăng cường hợp tác & thông hiểu để giải quyết vấn đề quốc tế

Chi viện để thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững của (SDGs)

 • Cải thiện nghèo khó & nạn đói, đề phòng & chữa bệnh, bảo vệ nhân quyền cho nạn nhân thảm họa & tầng lớp yếu kém, hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em & thanh thiếu niên
 • Đối ứng biến đổi khí hậu, cải thiện vệ sinh môi trường & nước uống, bảo tồn hệ sinh thái & rừng núi, ngăn chặn sa mạc hóa

Sự phát triển xã hội địa phương và quốc gia

 • Cải thiện môi trường và phát triển địa phương
 • Hỗ trợ phương pháp giải quyết vấn đề địa phương
 • Hiệp lực dân quân & nhân dân hòa thuận

Làm tăng hạnh phúc gia đình, sự hòa thuận giữa hàng xóm

 • Tham gia phụng sự tình nguyện cùng với gia đình, hàng xóm
 • Lễ hội gia đình, chia sẻ hoạt động văn hóa
 • Tăng cường giao lưu & thông hiểu giữa hàng xóm

Bồi dưỡng nhân tính ngay thẳng cho trẻ em & thanh thiếu niên

 • Nâng cao lòng tự trọng, tăng cường tình cảm gia đình
 • Mở rộng kiến thức, nâng cao lòng vị tha
 • Tăng cường thông hiểu giữa bạn bè cùng trang lứa
 • Làm tăng tiếp xúc xã hội

Cổ xúy ý thức tiên tiến của người dân

 • Các ngành nghề tầng lớp cùng tham gia phụng sự
 • Nâng cao sự quan tâm người khác
 • Cải thiện ý thức bảo vệ môi trường
 • Bồi dưỡng ý thức cộng đồng làng địa cầu