WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo dục lẽ thật

Lời của Đức Chúa Trời là lương thực phần linh hồn, và là nước sự sống làm cho linh hồn chúng ta được sống.
Chúng tôi giáo dục Kinh Thánh một cách có hệ thống bằng nhiều phương pháp đa dạng để
mọi thánh đồ có thể gần gũi hơn với Đức Chúa Trời và được đứng vững trong lời.

Giáo dục Kinh Thánh tùy theo ban ngành

Chúng tôi có chế độ giáo dục Kinh Thánh đa dạng tùy theo lứa tuổi và nghề nghiệp như ấu nhi, học sinh tiểu học, học sinh THCS & PT, sinh viên, thanh niên công sở, quân nhân, tráng niên v.v... Chúng tôi tổ chức “Trường học ngày Sabát” để các thánh đồ có thể hiểu và nhận biết lời Kinh Thánh, và thi hành chế độ Học viện để học Kinh Thánh bằng cách phát biểu. Chúng tôi tạo thành môi trường hầu cho các thánh đồ có thể gần gũi lời của Đức Chúa Trời trong sinh hoạt thường nhật thông qua nhiều phương tiện đa dạng như giảng đạo âm thanh, video, Internet, sách v.v...

Chương trình giáo dục mọi thánh đồ

Học viện Phát triển

Growing Academy

Đây là chương trình giúp thánh đồ mới tiếp nhận lẽ thật có thể học lời một cách dễ hiểu.

Học viện Giảng đạo

Preaching Academy

Đây là chương trình giúp các thánh đồ có đức tin chắc chắn trong lẽ thật giao ước mới có thể học lời một cách dễ hiểu.

Học viện Êlôhim

Elohim Academy

Đây là chế độ giáo dục có thể học lẽ thật giao ước mới với nhiều chủ đề đa dạng một cách sâu sắc.

Học viện Lãnh đạo

Leadership Academy

Đây là chương trình giáo dục người chăn để trao tặng lời của Đức Chúa Trời một cách phong phú hơn cho các thánh đồ.

Chương trình giáo dục thanh niên

Theo lời tiên tri của Kinh Thánh rằng “Những kẻ trẻ tuổi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra”,
chúng tôi giúp các thanh niên - nhân vật chính của thế hệ tương lai có thể lập tín ngưỡng và giá trị đúng đắn,
ghi khắc lời của Đức Chúa Trời trong lòng và thực tiễn.

Học viện Kinh Thánh dành cho Sinh viên Đại học Quốc tế (IUBA)

International University Student Bible Academy

Chương trình giáo dục vì các sinh viên. Học Kinh Thánh thông qua nhóm họp định kỳ, giáo dục tập thể, giáo trình thông tin, và cũng tiến hành hoạt động câu lạc bộ Kinh Thánh sôi nổi trong khuôn viên.

Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Công sở Quốc tế (IWBA)

International Worker Bible Academy

Chương trình giáo dục thanh niên công sở.
Chúng tôi không chỉ giáo dục Kinh Thánh mà còn tiến hành giáo dục trong nhiều lĩnh vực đa dạng như ngoại ngữ,
khả năng lãnh đạo, nhân tính và luân lý là những điều cần thiết trong sinh hoạt xã hội.

Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Bộ đội Quốc tế (IMBA)

International Military Member Bible Academy

Chúng tôi giúp họ có thể trải qua sinh hoạt bộ đội hữu ích dựa trên lời Kinh Thánh, và sau khi xuất ngũ thì đóng góp cho xã hội.

Ấn phẩm định kỳ

Thông qua các quyển sách được phát hành hàng tháng,
các thánh đồ tích lũy thường thức Kinh Thánh và tri thức cơ bản,
nhận lấy sự nhận thức và bài học.

Nguyệt san Êlôhist

Các thánh đồ gắng sức phát triển đức tin và bồi dưỡng nhân tính thông qua các ấn phẩm chứa đựng giảng đạo lời của Đức Chúa Trời, sự nhận thức qua lịch sử Kinh Thánh, và tin tức hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới v.v...

Trường học ngày Sabát

Vào ngày Sabát hàng tuần, các thánh đồ học lịch sử trong Kinh Thánh, sự quan phòng của Đức Chúa Trời, tri thức cơ bản, và chia sẻ ân huệ của Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo và sự nhận thức tùy theo ban ngành.

Giáo dục tráng niên

Các thánh đồ tráng niên đảm nhận trọng trách với tư cách là gia trưởng của một gia đình và là người xã hội vững chắc. Ngoài Học viện Êlôhim dành cho mọi thánh đồ, tráng niên còn dò xem lời của Đức Chúa Trời thông qua giáo dục Kinh Thánh định kỳ ở các Hội Thánh, giáo dục đào tạo dành cho tráng niên, Đại hội phát biểu Kinh Thánh, và họ thực tiễn trong gia đình và công sở.

Giáo dục phụ nữ

Các thánh đồ phụ nữ đóng vai trò trọng tâm hạnh phúc trong gia đình và hòa thuận giữa hàng xóm. Ngoài Học viện Êlôhim dành cho mọi thánh đồ, phụ nữ còn học lẽ thật thông qua giáo dục Kinh Thánh định kỳ ở các Hội Thánh, và họ thực tiễn tình yêu thương và nhường nhịn trong gia đình và hàng xóm.

Chương trình giáo dục thanh niên

IUBA(Học viện Kinh Thánh dành cho Sinh viên Đại học Quốc tế)

IWBA(Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Công sở Quốc tế)

IMBA(Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Bộ đội Quốc tế)

Giáo dục học sinh

Giáo dục Kinh Thánh giúp các học sinh có thể được lớn lên đúng đắn trong lời của Đức Chúa Trời vào thời kỳ trưởng thành. Hội trại học sinh được điều hành trong kỳ nghỉ mùa hè & mùa đông cung cấp cho các học sinh những chương trình học lời Kinh Thánh một cách thú vị như xem video v.v...

Giáo dục ấu thiếu niên

Nếu được giáo dục bởi lời của Đức Chúa Trời từ lúc còn trẻ thì có thể trưởng thành thành người đúng đắn. Càng ngày tầm quan trọng của giáo dục ấu thiếu niên, là nhân vật chính của tương lai càng lớn, chúng tôi điều hành Trường học ngày Sabát dành cho các trẻ em từ 4 tuổi đến học sinh lớp 6. Chúng tôi tiến hành giáo dục hữu ích và thú vị dựa trên Kinh Thánh bằng giáo trình tùy theo độ tuổi. Chúng tôi giáo dục lẽ thật thông qua Hội trại kỳ nghỉ mùa hè & mùa đông dành cho các học sinh tiểu học.

Giáo dục sinh viên thần học

Chúng tôi điều hành Viện thần học Tổng Hội để đào tạo người chăn thực tiễn lời của Đức Chúa Trời, cứu rỗi thế giới, phụng sự hàng xóm và xã hội, và đầy tràn tình yêu thương. Dựa trên ý niệm giáo dục “Lẽ thật, Tin kính, Thực tiễn”, chúng tôi giáo dục để mọi đấng tiên tri tăng cường năng lực dẫn dắt thế gian vào sự cứu rỗi với việc làm tin kính và trong khi vâng phục lời của Đức Chúa Trời.