WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Địa chỉ đã được sao chép!
Hãy dán vào bất cứ nơi nào bạn muốn.
Chia sẻ nội dung Lễ Vượt Qua

Chúng tôi rao truyền tình yêu
"Lễ Vượt Qua giao ước mới"
cho 8 tỷ người.

Ngày nay, nhân loại đang sống trong một thời đại đầy bất ổn do chiến tranh, động đất và thảm họa khí hậu xảy ra trên khắp ngôi làng toàn cầu.

Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã hứa bảo vệ khỏi mọi tai vạ thông qua "Lễ Vượt Qua giao ước mới", ban phước sự tha tội và sự sống đời đời, ban phước hầu cho chúng ta trở thành con cái thật của Đức Chúa Trời bằng cách thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời.

Mong toàn thể nhân loại giữ Lễ Vượt Qua để được hưởng phước lành cứu rỗi và hạnh phúc đời đời.

Hãy xem nội dung dưới đây và lan tỏa tình yêu của Lễ Vượt Qua đến những người thân yêu, gia đình, bạn bè và những người thân quen của bạn!

Video

Xin giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời
rao truyền hạnh phúc đời đời cho toàn thể nhân loại trên khắp thế giới
bằng tình yêu ấm áp của Mẹ.

Xem