WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ chăng?

2588 Xem
Gần đây có rất nhiều tin tức về tai vạ chiếu trên TV. Có lẽ bởi vậy nên tôi thường nghĩ đến Lễ Vượt Qua giúp chúng ta thoát khỏi tai vạ.
Càng nghe về tin tức tai vạ nhiều thì dường như thông điệp của sự cứu rỗi càng trở nên quý giá hơn nữa. Ngay bản thân tên gọi “Lễ Vượt Qua” cũng đã giải thích rằng đây là nghi lễ hầu cho tai vạ vượt qua chúng ta.
Có trường hợp thực tế nào chứng minh việc loài người được bảo vệ khỏi tai vạ bởi việc giữ Lễ Vượt Qua không ạ?
Dĩ nhiên rồi! Khoảng 3500 năm trước, tình huống thể này đã diễn ra khi lần đầu tiên Lễ Vượt Qua được giữ gìn.

“Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó, vào lối chiều tối … Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Đức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.” Xuất Êdíptô Ký 12:5-13

Vào ngày đại tai vạ hủy diệt mọi con đầu lòng của người dân và súc vật tại xứ Êdíptô, những người dân Ysơraên mà đã giữ Lễ Vượt Qua đều đã được bảo vệ.
Tôi đã nghe nói về mười tai vạ ở xứ Êdíptô, nhưng chưa từng biết rằng những người dân Ysơraên đã được cứu bằng cách giữ Lễ Vượt Qua. Chẳng phải lời hứa của Lễ Vượt Qua chỉ có hiệu lực vào thời đó hay sao?
Lễ Vượt Qua là lời hứa của Đức Chúa Trời có hiệu lực vào mọi thời đại. Khi nước Ysơraên bị chia làm hai quốc gia, Giuđa ở phía nam và Ysơraên ở phía bắc, vua Giuđa là Êxêchia đã sai các trạm đến Bắc Ysơraên cũng như Nam Giuđa để giữ Lễ Vượt Qua mà đã không được giữ trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên những người dân Bắc Ysơraên đã chê cười và nhạo báng các trạm mang đến thông điệp trọng đại này. Rốt cuộc đã chỉ có nước Giuđa giữ Lễ Vượt Qua mà thôi. Tôi sẽ chỉ cho anh em xem kết quả đã xảy ra là gì.

“… Sanhmanasa, vua Asiri, đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm, người hãm lấy: ấy vậy nhằm năm thứ sáu đời Êxêchia, năm thứ chín đời Ôsê, vua Ysơraên, thì Samari bị chiếm lấy … ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Giêhôva Đức Chúa Trời mình, nhưng bội giao ước Ngài (Lễ Vượt Qua), không khứng nghe, và chẳng làm theo các điều mà Môise, tôi tớ của Đức Giêhôva, đã truyền cho.” II Các Vua 18:9-12

Đất nước Ysơraên mà không giữ Lễ Vượt Qua rốt cuộc đã bị hủy diệt rồi.
Vậy đối với nước Giuđa giữ Lễ Vượt Qua thì đã được Đức Chúa Trời bảo vệ sao ạ?
Chắc chắn rồi, Đức Chúa Trời đã đích thân sai thiên sứ của Ngài đến hủy diệt quân đội Asiri mà đã gắng sức đánh chiếm nước Giuđa.

“Hễ giống gì thoát khỏi, còn lại của dân tộc Giuđa, dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên … Vì tại cớ ta và Đavít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành nầy đặng cứu nó. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giêhôva đi đến trong dinh Asiri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi.” II Các Vua 19:30-35

Trên thực tế, sức mạnh quân sự của nước Giuđa yếu hơn Ysơraên rất nhiều. Dẫu vậy, người dân Giuđa đã có thể bảo vệ đất nước của họ là bởi họ đã giữ Lễ Vượt Qua chứa đựng lời hứa của Đức Chúa Trời.
Oa! Tôi đã không biết rằng quyền năng của Lễ Vượt Qua vĩ đại đến vậy ạ.
Lời hứa của Đức Chúa Trời là xác thật. Phương pháp họ đã được bảo vệ trong quá khứ là giữ Lễ Vượt Qua cũng chính là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta vào thời đại này. Đức Chúa Trời đang phán chúng ta hãy giữ Lễ Vượt Qua để được bảo vệ.

“Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta…” Rôma 15:4

Nhân tiện, tôi muốn hỏi rằng cách thức giữ Lễ Vượt Qua đã thay đổi rồi sao? Tại sao ngày nay chúng ta không giết chiên ạ?
Vào thời đại này, chúng ta không còn giết chiên để giữ Lễ Vượt Qua nữa. Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta Lễ Vượt Qua giao ước mới để nhờ đó chúng ta có thể giữ dễ dàng hơn.

“Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…” Luca 22:15, 19-20

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được biết đến là Hội Thánh duy nhất giữ Lễ Vượt Qua theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể giữ Lễ Vượt Qua một cách trọn vẹn theo như ý muốn của Đức Chúa Trời.
Tôi cũng sẽ không bỏ lỡ mà giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới để được bảo vệ. Khi suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời luôn gìn giữ bảo vệ tôi, tôi thấy thật yên tâm.
Tôi rất vui khi có thể khuyên anh em cùng giữ Lễ Vượt Qua giống như vua Êxêchia đã từng giữ. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho tôi được rao truyền tin tức tốt lành này.