WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo dục nhân tính

Đào tạo các thánh đồ đạt tới bổn tánh của Đức Chúa Trời với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời và trở thành
“Người tín ngưỡng có thực tiễn” chứ không phải là “Người tín ngưỡng bề ngoài”.

Cơ Đốc nhân chân thật thực tiễn đức tin bằng việc làm

Cơ Đốc nhân chân thật phải nhận biết đúng giá trị và sứ mệnh của tôn giáo, và thực tiễn lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi giáo dục phẩm tánh để các thánh đồ có lòng tôn trọng, nhường nhịn và liên hiệp, và làm tấm gương tốt thông qua việc làm thiện lành trong gia đình và xã hội.

Giáo huấn của Mẹ

Teachings of Mother

Giáo huấn của Mẹ chứa đựng sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời, dạy dỗ phẩm hạnh và đức mục mà con cái của Đức Chúa Trời phải sở hữu như tình yêu thương ban cho, tấm lòng đẹp, nhịn nhục và hầu việc v.v... Trong đó có sự khôn ngoan cho cuộc đời hạnh phúc.

 • Như Ðức Chúa Trời luôn luôn ban sự yêu thương, người yêu thương được phước hơn người nhận yêu thương.
 • Khi dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình.
 • Tấm lòng đẹp không chứa sự ghen ghét và luôn đạt được tình yêu thương trọn vẹn.
 • Giống như Ápraham được nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho người cháu là Lót cái tốt đẹp, chúng ta cũng sẽ nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho anh em cái tốt đẹp.
 • Lòng hờn dỗi là lòng kiêu ngạo.
 • Ðừng phàn nàn người khác không làm, hãy chú tâm vào công việc của chính mình một cách trung thành. Làm việc với tấm lòng người chủ sẽ không mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.
 • Ðầy bất mãn sinh ra lòng kiêu ngạo. Luôn luôn lấy lòng cảm tạ phụng sự Đức Chúa Trời thì bất mãn và kiêu ngạo sẽ bị biến mất, thay vào đó là lòng khiêm tốn.
 • Khi khen anh em thì sự khen trở về mình.
 • Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em mới thật là tấm lòng đẹp.
 • Người nào muốn được Chiên Con dẫn dắt, thì phải trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con.
 • Hy sinh là quá trình được đòi hỏi để chúng ta trở thành chén lớn.
 • Ðức Chúa Trời đến thế gian để hầu việc. Tấm lòng hầu việc lẫn nhau chớ không muốn được hầu việc là tấm lòng Ðức Chúa Trời đẹp ý.
 • Sở dĩ kiên nhẫn và nhịn nhục gian nan hôm nay là vì đối với tôi có Nước Thiên Ðàng.

Hạnh phúc của gia đình là hạnh phúc của loài người.

Có câu nói rằng “Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái.” Vì giữa các thành viên trong gia đình có tình yêu thương và sự chăm sóc sâu sắc lẫn nhau nên gia đình mới trở thành thiên đàng như thế. Chúng tôi giúp gia đình thông hiểu lẫn nhau bằng cách nhóm lại, dâng thờ phượng gia đình, nói chuyện thường xuyên và thực tiễn tình yêu thương thông qua nguyệt san “Gia đình hạnh phúc”. Chúng tôi khuyến khích gia đình hòa thuận thông qua nhiều hoạt động đa dạng như Hội thảo cho gia đình hạnh phúc, đại hội thể thao gia đình v.v... Chúng tôi động viên các thánh đồ có thể suy nghĩ về vai trò của mỗi người, biểu hiện lòng biết ơn lẫn nhau để tạo thành gia đình hạnh phúc.

Nguyệt san “Gia đình hạnh phúc”

“Gia đình hạnh phúc” là nguyệt san được phát hành vì thông hiểu và hạnh phúc của gia đình. Chúng tôi làm nên gia đình hạnh phúc trong khi hiểu và nhường lẫn nhau giữa cha mẹ với con cái, và giữa anh em chị em trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Giáo dục người chức phận chức trách & giáo viên

“Sự lãnh đạo của Mẹ” chăm sóc anh em chị em bằng tấm lòng của Mẹ

Chúng tôi tổ chức giáo dục định kỳ người chức phận chức trách & giáo viên để có thể hầu việc, chăm sóc các anh em chị em và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời như Ngài luôn hầu việc chúng ta. Sở dĩ Hội Thánh vừa là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa là nơi an nghỉ của linh hồn cùng với gia đình Nước Thiên Đàng, là vì đầy dẫy tình yêu thương của Mẹ. Chúng tôi giúp mọi thánh đồ gồm người chức phận, chức trách có thể học tập và thực tiễn “Sự lãnh đạo của Mẹ” quý trọng và yêu mến lẫn nhau bằng tấm lòng của Mẹ. Nhờ đó, chúng tôi liên hiệp và hòa thuận, là điều Đức Chúa Trời vui mừng nhất.

Giáo dục người chăn

Giáo dục người chức phận & chức trách

Giáo dục giáo viên chỉ đạo thanh niên & học sinh

Giáo dục giáo viên ấu thiếu niên

Giáo dục nhân tính thanh niên

Chúng tôi tiến hành giáo dục nhân tính đa phương diện để sinh viên, quân nhân, thanh niên công sở, là các nhân vật chính trong tương lai, có thể đào tạo nhân tính và phẩm tánh ngay thẳng để tạo thành làng địa cầu tươi sáng và đầy hy vọng. Thông qua nhiều hoạt động đa sắc như giáo dục học kỳ mới, lễ hội văn hóa, Hội thảo Healing, Trải nghiệm văn hóa nước ngoài v.v..., các thanh niên giữ lễ nghĩa thường tình trong gia đình và xã hội, đóng góp cho phát triển và hòa thuận của cộng đồng, giao lưu với thế giới bằng tầm nhìn toàn cầu.

Giáo dục nhân tính thanh thiếu niên

Tính cách, nhân phẩm, giá trị quan và tương lai của sinh viên thay đổi tùy thuộc vào những gì họ có bên trong. Chúng tôi chi viện buổi giảng đặc biệt, kiến tập, hoạt động trải nghiệm, hoạt động phụng sự tình nguyện v.v... để các thanh thiếu niên, là những người có khả năng không giới hạn, có thể nhận biết giá trị của cuộc sống và mở rộng kiến thức với nhân tính ngay thẳng. Các thanh thiếu niên học tập ngôn ngữ, cách chào hỏi, lễ phép, sinh hoạt trường học v.v... thông qua Hội trại học sinh mùa đông & mùa hè, và đào tạo tấm lòng vị tha thông qua viếng thăm các cơ quan, tham quan Triển lãm & Buổi hòa nhạc, trải nghiệm phụng sự tình nguyện đa dạng, và được trưởng thành thành thể nhân cách đúng đắn.