WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Video giới thiệu

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ

Video giới thiệu

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ

Xem Video

Giới thiệu lẽ thật

Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho.

Xem

Giải thưởng chủ yếu

Chính phủ & cơ quan các nước thế giới đã trao tặng hơn 3.000 lần giải thưởng cho
Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Xem chi tiết

Đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

Giải vàng (Giải tối cao lĩnh vực đoàn thể, 17 lần)
Giải Lifetime (Vinh dự tối cao lĩnh vực cá nhân)

Đón Giải thưởng của Tổng thống từ 3 đời chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Tuyên dương đoàn thể của Tổng thống, Huân chương chính phủ, Tuyên dương của Tổng thống

Phụng sự xã hội

Chúng tôi thực tiễn phụng sự và chia sẻ ở khắp
mọi nơi trên thế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành UN SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc)
vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.

WATV Media Cast

Hãy gặp giảng đạo video với nhiều chủ đề đa dạng.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời cung cấp giảng đạo với hơn 62 ngôn ngữ.

Xem

Ngôn luận WATV

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên ngôn luận các nước trên thế giới đang đăng tin.

Xem