WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức những hoạt động nào vì hạnh phúc của gia đình?

10840 Xem

Có câu nói rằng “Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái.” Đến mức ấy, gia đình là tổ chức đơn vị hạnh phúc, trở thành nền tảng của xã hội nhân loại.

Cho nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời truyền bá sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng hãy tôn trọng, quan tâm và hòa thuận trong gia đình.

Chúng tôi phát hành nguyệt san “Gia đình hạnh phúc” để các thánh đồ có thể thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngay từ gia đình, và làm nên sân trường thông hiểu thông qua sự kiện như Hội thảo Quốc tế vì Gia đình hạnh phúc, Ngày mời gia đình, Ngày cảm ơn gia đình v.v…

Hội Thánh còn tổ chức Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”, Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” v.v… cho người dân để đánh thức tình cảm ấm áp và tình yêu thương giữa gia đình.