WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh đại diện

Đây là đền thờ đại diện Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà các thánh đồ khắp thế giới tìm đến để
học hỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ - Nguồn của nước sự sống.

Ðền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo

Nơi nào có nước sự sống ra từ đền thánh Giêrusalem xưa kia chảy qua thì đều được chữa lành (Êxêchiên 47:1-12). Giống như vậy, từ Đền Thánh Giêrusalem Mới, tình yêu của Mẹ và tin tức vui mừng của sự cứu rỗi được truyền ra hướng tới nhân loại khắp thế giới. Nơi này trở nên nơi nghỉ ngơi tràn đầy sự an ủi ấm áp và bình an cho người thế giới.

Đôi tay hướng tới hàng xóm & xã hội

Đây là không gian giao tiếp với xã hội thông qua các hoạt động đa dạng như thông hiểu & hòa thuận giữa gia đình & hàng xóm, chia sẻ & phụng sự vì những người cần sự giúp đỡ, triển lãm, hòa nhạc, diễn đàn & hội thảo quốc tế v.v...

Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”

Hòa nhạc Dàn nhạc Mêsi

Hội thảo Kinh Thánh mời du học sinh nước ngoài

Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế Arise & Shine

Talk Concert đối ứng biến đổi khí hậu

Chuyến thăm viếng của Đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài

Đường đến

Ðền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo

35, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Rep. of Korea
ĐT: +82-31-738-5999
Fax: +82-31-738-5998