Bắc Mỹ

Khi Tin Lành được truyền bá ở xứ đầy ước mơ và tự do thì rất nhiều người đang được hưởng tự do chân thật.

North America

Nơi truyền giáo khắp thế giới được bắt đầu

Sau khi Tin Lành đầu tiên được bắt đầu ở Los Angeles, Mỹ vào năm 1997, Hội Thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng ở 50 tiểu bang. Tại Canada tiếp giáp với Mỹ cũng vậy, truyền giáo được tiến hành sôi nổi ở Hội Thánh Vancouver, Edmonton, Toronto, và ở khắp cả nước.

Người ta ngạc nhiên khi thấy có nhiều người bản địa dồn vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh được bắt đầu từ Hàn Quốc. Các thánh đồ nỗ lực thực tiễn tình yêu thương, là tinh thần cơ bản của lẽ thật giao ước mới theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Giá trị của tín ngưỡng được thiết lập lại tại xứ này, là nơi đa sắc tộc, đa chủng tộc, và đa văn hóa.

Bắc Mỹ, châu lục ước mơ và tự do Chúng tôi bận rộn rao truyền lẽ thật và tình yêu thương chân chính trên khắp Bắc Mỹ để những người theo đuổi tự do và hạnh phúc có thể gặp Đức Chúa Trời Mẹ là “Đấng Tự Chủ” - Đấng ban tự do chân chính cho loài người.