Châu Âu

Châu Âu được biến hóa từ trung tâm của Cơ Đốc giáo thành nơi lan rộng giao ước mới vào thời đại Đức Thánh Linh.

Europe

Tin Lành giao ước mới làm thay đổi châu Âu

Châu Âu vốn là trung tâm thình hành Cơ Đốc giáo lúc ban đầu, nhưng dân số Cơ Đốc nhân đang giảm nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên lẽ thật “Đức Chúa Trời Mẹ” là chìa khóa mở cửa tấm lòng của những người châu Âu. Khác với xu hướng của Cơ Đốc giáo châu Âu chủ yếu là tín đồ tầng lớp người cao niên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời có các sinh viên và thanh niên là nhóm chủ đạo nên Tin Lành trở nên đầy sức sống. Bởi hoạt động phụng sự chân thành, Hội Thánh Anh đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh vào năm 2016. Sân khấu của truyền giáo trở nên rộng rãi từ Anh đến Tây Âu: Đức, Hà Lan, Pháp v.v..., và Đông Âu: Hungary, Séc, Ukraine v.v... Kể cả ở Nga có Siberia lạnh giá, ngọn lửa tình yêu thương của Mẹ cũng vẫn được lan tỏa.