WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ

Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài

Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài đến Hàn Quốc để gặp Đức Chúa Trời.
Dầu khác nước, khác ngôn ngữ, khác văn hóa nhưng vì là một gia đình phần linh hồn nên các thánh đồ trở nên một trong tình yêu ấm áp của Mẹ.

Số lượng đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài đã vượt qua con số 70

Kể từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 70 đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài đến Hàn Quốc. Hàng năm có khoảng 1.500 người được nhận sự cảm động từ tình yêu thương của Mẹ và trải nghiệm văn hóa đa dạng của Hàn Quốc trước khi về nước. Có thể đạt được tất cả những điều này là nhờ có tình yêu thương của Mẹ, Đấng ôm ấp cả gia đình.

Đôi tay của Mẹ ban tình yêu ấm áp cho từng mỗi một người, nên kể cả bây giờ cũng có nhiều người từ các nước trên thế giới mong đợi được thăm viếng Hàn Quốc.

Đại Hàn Dân Quốc, thăm viếng thánh địa vào thế kỷ 21

Có những người đi theo dấu chân của Đấng Christ và tìm đến Giêrusalem tại Ysơraên, nhưng nơi đặc biệt hơn nữa vào thời đại này chính là Đại Hàn Dân Quốc. Vì đây là đất nước mà Thánh Linh và Vợ Mới ngụ đến theo lời tiên tri Kinh Thánh, là nơi có thể gặp Đức Chúa Trời Mẹ - Giêrusalem trên trời, cảm nhận tình yêu vô hạn, còn có thể trực tiếp nghe, học hỏi lời nước sự sống.

Đối với các thánh đồ toàn thế giới, viếng thăm Hàn Quốc là thăm viếng thánh địa. Tấm lòng họ quyết tâm rằng sẽ trực tiếp học hỏi và trải nghiệm tình yêu của Mẹ để thực tiễn khi về nước mình.

Sự ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh

Vô số người thế giới tìm đến Hàn Quốc, nước đầu cùng đất phương Đông, là vì có lời tiên tri trong Kinh Thánh.
Kinh Thánh tiên tri rằng muôn dân thế giới sẽ đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Theo lời ấy, các thánh đồ từ các nước trên thế giới bay “như mây, như chim bồ câu” để gặp Đức Chúa Trời Mẹ.

Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi...
Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?
Êsai 60:3-8

Chương trình

Học lẽ thật của Kinh Thánh, tình yêu thương của Mẹ, gặp gia đình Nước Thiên Đàng thông qua viếng thăm Hội Thánh địa phương và chia sẻ tình yêu, trải nghiệm lịch sử và văn hóa đẹp đẽ của Hàn Quốc.

Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế

Người trí tuệ từ các nước trên thế giới nhóm lại một chỗ,
làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ và tình yêu thương của Ngài.

Diễn đàn & Hội nghị Quốc tế

Thu gom sự khôn ngoan thông qua Diễn đàn, Hội thảo, và Hội nghị để giải quyết vấn đề xã hội quốc tế, và vì hạnh phúc của loài người.

Giáo dục lẽ thật

Các thánh đồ đến từ nhiều nước học hỏi lẽ thật giao ước mới một cách sâu sắc và chia sẻ lời thông qua phát biểu Kinh Thánh.

Trải nghiệm văn hóa

Tham gia sự kiện văn hóa toàn cầu, chia sẻ tình yêu thương của gia đình làng địa cầu.

Trải nghiệm văn hóa

Trải nghiệm lịch sử, văn hóa của Hàn Quốc, kinh nghiệm sự khôn ngoan, lễ phép, và dấu chân Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Thăm viếng Hội Thánh địa phương

Thăm viếng Hội Thánh địa phương theo dấu chân của Đức Chúa Trời Êlôhim đã đến trong xác thịt.

Phỏng vấn thánh đồ nước ngoài

“Rất hạnh phúc sau khi tiếp nhận lẽ thật và nhận biết Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ.”

Tôi nghĩ rằng không có lời nào có thể miêu tả về ân điển của Mẹ. Sau khi đến Hàn Quốc và gặp Đức Chúa Trời Mẹ, tôi mới có thể thấu hiểu được tình yêu của Mẹ ban cho hết thảy mọi người.

James
Manchester, Anh

Hàn Quốc là vùng đất của lời tiên tri, có Đức Chúa Trời Mẹ đang ngụ. Tôi đã đến Hàn Quốc để nhận lấy nước sự sống, là điều mà duy chỉ có thể được nhận thông qua Ðức Chúa Trời Mẹ.

Nathan
Memphis, Mỹ

Tôi đã đến thăm viếng để nhận sự nhận biết lớn hơn tại đây và rao truyền lời Ðức Chúa Trời đến Pháp và châu Âu đang bị đói kém về phần hồn.

Gilles
Paris, Pháp

Thật sự Mẹ chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng. Tôi đã tận mắt trông thấy vinh hiển của Mẹ.

Carlos Frank
Faucett, Peru

Lý do cuối cùng tôi sẽ không rời khỏi Hội Thánh của Ðức Chúa Trời, là bởi Ðức Chúa Trời Mẹ. Ngay từ hồi nhỏ, tôi đã luôn ước rằng giá mà có Ðức Chúa Trời Mẹ. Duy chỉ Hội Thánh này dạy dỗ lẽ thật sâu sắc về Ðức Chúa Trời Mẹ.

David
San Diego, Mỹ

Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Tôi tin mọi lời tiên tri của Kinh Thánh và tin vào Mẹ. Tôi còn biết rằng Mẹ là Ðức Chúa Trời.

Lyudmila
Blagoveshchensk, Nga

Thông qua cuộc viếng thăm lần này, tôi được nhận biết rằng Mẹ là Ðức Chúa Trời chúng ta và Ngài đã lựa chọn chúng ta.

Mark
Berlin, Đức

Tôi thật xin dâng cảm tạ lên Ðức Chúa Trời Cha Mẹ. Vì Ngài đã ban phước cho tôi được đến Hàn Quốc và được trở thành đấng tiên tri của thời đại cuối cùng.

Alex
Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

Thông qua hết thảy mọi phước lành và lương thực phần linh hồn được nhận ở Hàn Quốc, khi trở về Angola, tôi muốn hiến thân cuộc đời tôi vì Tin Lành, hết mức mà tôi có thể.

Joao Salvador
Luanda, Angola

Chắc không có phương pháp nào tôi có thể đền đáp tình yêu thương lớn lao mà Cha Mẹ đã ban cho. Nhưng, nếu có việc mà tôi có thể làm dù chỉ là một chút, thì tôi sẽ làm hết cả tấm lòng, để Mẹ được nhận vinh quang và tán dương trên đất này.

John
Belleville, NJ, Mỹ