WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Châu Đại Dương

Nước sự sống được truyền tới Úc, New Zealand,
và nhiều đảo quốc trên biển.

Oceania

Quà tặng của Đức Chúa Trời Mẹ gửi tới Nam Thái Bình Dương

Cho dù trong vòng 15 năm là lịch sử truyền giáo ngắn nhưng Hội Thánh được xây dựng ở Úc, New Zealand, Papua New Guinea và ở các đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương như Samoa, Tonga, Kiribati ở châu Đại Dương. Châu Đại Dương là xã hội đa tôn giáo, đa chủng tộc, đa văn hóa. Chất kích thích làm phát triển Tin Lành ở châu Đại Dương là tình yêu thương của Mẹ, Đấng coi tất thảy nhân loại là một gia đình và chăm sóc.

Thị trưởng tìm đến hiện trường Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức hoạt động phục hồi thiệt hại động đất ở Christchurch, New Zealand, gọi các thánh đồ - những người làm việc của người khác như việc của mình, là “món quà mà Đức Chúa Trời Mẹ gửi đến”. Tình yêu thương của Mẹ trao tặng hạnh phúc trong nỗi buồn, trao tặng hy vọng trong tuyệt vọng, làm cho mọi quốc gia ở châu Đại Dương trở nên một.