WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đoàn Phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời
ASEZ

ASEZ chứa đựng ý nghĩa rằng “Save the Earth from A to Z (Hãy cứu trái đất từ đầu đến cuối)”.
Đoàn Phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời được cấu thành bởi các sinh viên khắp thế giới,
đang giúp đỡ và truyền hy vọng cho gia đình làng địa cầu gặp khó khăn,
thông qua tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Truyền tình yêu thương ấm áp của Mẹ ra khắp thế giới

Với tình yêu thương của người mẹ chữa trị nỗi đau của gia đình & ban dũng khí cho tấm lòng đuối sức, chúng tôi chia sẻ tình yêu thương ấm áp cho gia đình làng địa cầu đang đau đớn bởi thảm họa, bệnh tật và các loại khó khăn. Hơn nữa, với lòng nhiệt tình và hoài bão của thanh niên không đuối sức, chúng tôi làm sạch môi trường trái đất bị ô nhiễm ở khắp mọi nơi trên thế giới, truyền niềm vui & hy vọng cho những người rơi vào tuyệt vọng.

Vậng động SAVE khắp thế giới

Chúng tôi triển khai vận động SAVE để coi trọng sự sống và cứu trái đất đang gặp nguy cơ,
bằng cách cải thiện môi trường trái đất, hạnh phúc của hàng xóm & xã hội.

Social Service Hoạt động
phúc lợi xã hội

Awareness Raising Hoạt động
tăng cường ý thức

Victim Relief Hoạt động
cứu hộ khẩn cấp

Environmental Protection Hoạt động
bảo vệ môi trường

Hoạt động
phúc lợi xã hội

Hỗ trợ hàng xóm cô lập, thăm viếng an ủi cơ sở phúc lợi như cơ sở bảo vệ người khuyết tật & viện điều dưỡng người cao tuổi & viện trẻ mồ côi

Hoạt động
tăng cường ý thức

Tổ chức các loại chiến dịch & giáo dục, diễn đàn

Hoạt động
cứu hộ khẩn cấp

Hoạt động cứu hộ và khôi phục thiệt hại thảm họa như động đất, bão, cơn lạnh, Dự án “Trường của Mẹ”

Hoạt động
bảo vệ môi trường

Hoạt động làm sạch Green Campus, Dự án “Đường của Mẹ”, làm sạch núi & biển & sông & thành phố

Sustainable Development Goals

Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs

Mục đích sau cùng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.
ASEZ chi viện để hoàn thành SDGs trong khi hiệp lực với tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, cơ quan, các ngành nghề tầng lớp, xã hội dân sự v.v...

Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời ASEZ WAO

Đây là đoàn thể phụng sự quốc tế được cấu thành bởi các thanh niên công sở trực thuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời khắp thế giới, để bảo vệ môi trường và chăm xóc hàng xóm & xã hội bằng nhiệt tình & niềm vui.

ASEZ WAO là từ viết tắt của “Save the Earth from A to Z (Hãy cứu trái đất từ đầu đến cuối)” và “We Are One Family (Chúng ta là một gia đình)”, chứa đựng ý nghĩa rằng “Hết thảy chúng ta hãy trở nên một và cứu thế gian từ đầu đến cuối.”

Với tư cách là trọng tâm của kinh tế thế giới và là vai chính của thế hệ tương lai, các thanh niên công sở tạo dựng môi trường tươi sáng mang tính khẳng định kể từ công sở của bản thân, có ý thức người chủ và tham gia tích cực vào các vấn đề mà toàn thế giới phải đối ứng chung. Họ nỗ lực đa dạng để truyền hy vọng cho hàng xóm làng địa cầu đang đau đớn trong nỗi buồn & tuyệt vọng bởi biến đổi khí hậu & ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng giới & vấn đề nhân quyền, bất cân bằng cơ hội kinh tế & giáo dục, chiến tranh & khủng bố v.v... Thông qua đó, họ gắng sức để tạo dựng thế gian không để ai bị bỏ lại phía sau và hết thảy đều hạnh phúc.

Ý niệm thực hiện

ASEZ WAO truyền “tình yêu ban cho” cho cả nhân loại theo như sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ - Đấng phán rằng “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

Với sự nhận thức rằng “7 tỷ nhân loại là một”, ASEZ WAO liên tục phụng sự chân thành trong khi ghi khắc ý nghĩa của chia sẻ để giải quyết vô số vấn đề mà gia đình làng địa cầu đối mặt phải.

ASEZ WAO chăm sóc, hầu việc và hy sinh để chia sẻ cho nhiều người hơn nữa về giá trị cuối cùng của cuộc sống như khẳng định, hy vọng, hạnh phúc v.v...

Hoạt động chủ yếu của ASEZ WAO

Hoạt động
bảo vệ môi trường

Vận động Green Workplace, Hoạt động Clean Day của thanh niên công sở khắp thế giới, Hoạt động làm sạch địa phương, Chiến dịch bảo vệ môi trường

Hoạt động cứu hộ khẩn cấp

Khôi phục thiệt hại thảm họa như thiên tai, tai nạn lớn & chi viện nạn nhân, Triển khai hiến máu chuyển tiếp

Hoạt động phúc lợi xã hội

Thăm viếng cơ sở phúc lợi người cao tuổi & trẻ em & người khuyết tật, Chi viện hàng xóm cô lập

Hoạt động giao lưu văn hóa

Hoạt động “Ngày trở nên một” dành cho thanh niên công sở khắp thế giới, Cổ vũ đại hội quốc tế, Giao lưu văn hóa quốc tế