WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tín ngưỡng và sinh hoạt

Giáo huấn của Mẹ

Mười ba giáo huấn của Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng tôi học bổn tánh thiên thượng trong sự dạy dỗ của tình yêu thương.

Giáo huấn thứ nhất trong Giáo huấn của Mẹ

“Như Ðức Chúa Trời luôn luôn ban sự yêu thương, người yêu thương được phước hơn người nhận yêu thương.”

Đức Chúa Trời không có một khoảnh khắc nào không yêu thương chúng ta. Khi chúng ta là thiên sứ trên trời, Đức Chúa Trời luôn quý trọng và đối xử chúng ta bằng tình yêu thương, và thậm chí khi chúng ta phạm tội lỗi phản nghịch ở trên…

Giáo huấn thứ tư trong Giáo huấn của Mẹ

“Giống như Ápraham được nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho người cháu là Lót cái tốt đẹp, chúng ta cũng sẽ nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho anh em cái tốt đẹp.”

Đây là chuyện xảy ra lúc Ápraham cùng với cháu Lót đi đến xứ Canaan do được Đức Chúa Trời kêu gọi. Gia súc của Ápraham và cháu Lót tăng dần, và người nhà theo họ cũng nhiều hơn, để họ cùng nhau sống thì đất đai chật chội, nên…

Giáo huấn thứ sáu trong Giáo huấn của Mẹ

“Ðừng phàn nàn người khác không làm, hãy chú tâm vào công việc của chính mình một cách trung thành. Làm việc với tấm lòng người chủ sẽ không mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.”

Chúng ta thường xuyên gặp trường hợp một mình làm việc trong khi những người khác không làm. Trong tình huống ấy, chúng ta đôi lúc nghĩ rằng “Vì sao người nhà kia không làm?” hoặc “Vì sao mình tôi phải làm?” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng nếu…

Giáo huấn thứ bảy trong Giáo huấn của Mẹ

“Đầy bất mãn sinh ra lòng kiêu ngạo. Luôn luôn lấy lòng cảm tạ phụng sự Đức Chúa Trời thì bất mãn và kiêu ngạo sẽ bị biến mất, thay vào đó là lòng khiêm tốn.”

Bất mãn là tấm lòng nảy sinh khi không thỏa mãn. Người không biết thỏa mãn luôn bất mãn. Cho dù Đức Chúa Trời ban điều kiện tốt đẹp đến đâu chăng nữa thì những người ấy nhìn vào điểm thiếu thốn trước. Thế nhưng, Mẹ phán rằng đầy bất…

Giáo huấn thứ chín trong Giáo huấn của Mẹ

“Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi sự dơ dáy chảy vào mình, tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em mới thật là tấm lòng đẹp.”

Mẹ trên trời đã phán rằng tấm lòng rộng lớn như biển cả mới thật là tấm lòng đẹp. Tấm lòng rộng lớn như biển cả là tấm lòng che đậy sai sót và lỗi lầm của anh em chị em, có thể làm cho tấm lòng của đối phương…

Giáo huấn thứ mười hai trong Giáo huấn của Mẹ

“Đức Chúa Trời đến thế gian để hầu việc. Tấm lòng hầu việc lẫn nhau chớ không muốn được hầu việc là tấm lòng Đức Chúa Trời đẹp ý.”

Đức Chúa Trời đích thân thực hiện những việc mà chúng ta phải làm, và cho thấy tấm gương đức tin. Một điều trong số đó chính là “tấm gương hầu việc”. Đức Chúa Trời là Đấng tôn quý và cao nhất trong đại vũ trụ, và đáng được hết…