WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ nhất trong Giáo huấn của Mẹ

“Như Ðức Chúa Trời luôn luôn ban sự yêu thương, người yêu thương được phước hơn người nhận yêu thương.”

15561 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đức Chúa Trời không có một khoảnh khắc nào không yêu thương chúng ta. Khi chúng ta là thiên sứ trên trời, Đức Chúa Trời luôn quý trọng và đối xử chúng ta bằng tình yêu thương, và thậm chí khi chúng ta phạm tội lỗi phản nghịch ở trên trời và bị đuổi xuống đất này thì Đức Chúa Trời đã bị đóng đinh trên thập tự giá thay thế cho chúng ta để tha thứ tội lỗi chúng ta và nhờ đó Ngài chứng minh tình yêu thương của Ngài. Kể cả giây phút này bây giờ, Đức Chúa Trời cũng ở trên trái đất này cùng với các tội nhân trong hình ảnh như chúng ta và chăm sóc chúng ta.

Như vậy, Đức Chúa Trời luôn ban tình yêu thương cho chúng ta. Ngài đã ban sự dạy dỗ rằng “Như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34). Đức Chúa Trời mong rằng như chúng ta nhận tình yêu thương từ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng chia sẻ tình yêu thương ấy cho những người khác. Và Ngài đã phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.

Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng… nhớ lại lời chính Ðức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.Công Vụ Các Sứ Ðồ 20:35

Sự ban tình yêu thương cho người khác là việc khó hơn sự nhận tình yêu thương. Bởi vì khi ban tình yêu thương thì cần thiết nỗ lực và hy sinh để thấu hiểu lập trường của đối phương và phải lấp đầy những điều mà đối phương cần thiết. Cho nên Đức Chúa Trời đã phán rằng người yêu thương có phước hơn.

Chúng ta hãy tiếp nhận ý muốn này của Ðức Chúa Trời, và hãy chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tất thảy mọi người ở xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta để tâm và yêu thương đối phương trước hơn là chờ đợi đối phương hiểu biết tôi và ban tình yêu thương cho tôi, thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng đối với hình ảnh của chúng ta thực hiện tình yêu ban cho, và Ngài sẽ ban phước lành lớn lao.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ nhất trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về phương pháp truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhưng người không nhìn biết Đức Chúa Trời.