WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

माताको पहिलो शिक्षा

“परमेश्वरले सदा प्रेम दिनुभएजस्तै लिने प्रेममा भन्दा दिने प्रेममा अझ बढी आशिष् हुन्छ ।”

1505 हेरेको संख्या

परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नगर्नुभएको एक क्षण पनि छैन । हामी स्वर्ग-राज्यमा स्वर्गदूत छँदा पनि परमेश्वरले सधैँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीहरू स्वर्ग-राज्यमा जघन्य पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइका भए पनि त्यो पाप क्षमा गरिदिनको निम्ति परमेश्वरले हाम्रो सट्टामा क्रूसमा टाँगिनुभएर त्यो प्रेम प्रमाणित गर्नुभयो ।

यसरी हामीलाई सधैँ प्रेम दिनुहुने परमेश्वरले “तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर” (यूह १३:३४) भन्नुभएको छ । हामीले परमेश्वरबाट प्रेम पाएजस्तै हामीले पनि अरूहरूलाई प्रेम दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ । अनि लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो भन्ने वचन दिनुभएको छ ।

“मैले सबै कुरामा तपाईंहरूलाई उदाहरण दिएको छु, कि तपाईंहरूले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धाहरूलाई मदत गर्नुपर्छ । प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, कि लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो ।” प्रे २०:३५

जो कोहीलाई होस्, प्रेम लिनभन्दा दिन अझ गाह्रो पर्छ । किनभने प्रेम दिन हामीले अर्को व्यक्तिको अवस्थालाई बुझ्न र त्यो व्यक्तिको कमजोर पक्षलाई भरिदिनको निम्ति आफैलाई बलिदान गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारण परमेश्वरले प्रेम लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो भन्नुभएको हो ।

हामीले परमेश्वरको यस्तो इच्छालाई पछ्याएर सबै मानिसहरूमाझ परमेश्वरको प्रेम बाँड्नुपर्छ । अरूले आफूलाई बुझिदेओस् र आफूलाई प्रेम मात्र गरिदेओस् भनेर पर्खनुभन्दा बरु आफूले पहिला अरूको नजिक गएर उनीहरूलाई हेरचाह र प्रेम दियौं भने प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हाम्रो स्वरूपप्रति खुशी हुनुभएर परमेश्वरले ठूलो आशिष् दिनुहुनेछ ।

​समीक्षात्मक प्रश्न
माताको पहिलो शिक्षा के हो ?
परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूमाझ परमेश्वरको प्रेम बाँड्ने तरिकाबारे कुरा गरौं ।