WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

खुशीले भरिपूर्ण सन्देशहरू

कार्ड सन्देश

एक टुक्रा कार्डमा सत्यता, खुशी र सान्त्वनादायक खबरहरू समावेश भएको छ ।
परिवार, छिमेकी वा साथीहरूको याद आउँदा यी कार्डहरूमा आफ्नो मन समावेश गरेर सन्देशहरू पठाउनुहोस् ।