WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

जीवनको उत्तम रोजाइ

1526 हेरेको संख्या

1,526

कार्डमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुहोस् ।

कार्डमा दायाँ बटन दबाउनुहोस्, अनि सेभ गर्नुहोस् ।