WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

मण्डलीको परिचय

मानव-जातिमाझ आशापूर्ण भविष्य र खुशी प्रवाह गर्ने परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज

विस्तृत रूपमा हेर्ने

अभिवादन

परमेश्वरको मण्डलीले परमेश्वरको वचन र प्रेमको उदाहरणलाई पछ्याउँदै विश्वभरिका मानिसहरूमाझ साँचो आशा र खुशी प्रवाह गर्दछ ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

मण्डलीको इतिहास

परमेश्वरको मण्डलीचाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा स्थापना गर्नुभएको एकमात्र मण्डली हो ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

मिसन

‘Save the World !’
सबै मानव-जातिले मुक्ति पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

प्रतिनिधि मण्डली

योचाहिँ जीवनको पानीको मूल हुनुभएकी माता परमेश्वरको प्रेम सिक्नको
निम्ति विश्वभरिका सन्तहरूले भ्रमण गर्ने परमेश्वरको मण्डलीको प्रतिनिधि मन्दिर हो ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

मुख्य अवार्डहरू

मानव-जातिप्रतिको परमेश्वरको प्रेमले सारा संसार प्रभावित भइरहेको छ ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

म परमेश्वरको मण्डलीलाई समर्थन गर्दछु

विश्वव्यापी गाउँको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति परमेश्वरको मण्डलीले गरेका
गतिविधिहरूलाई संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूले समर्थन जनाइरहेका छन् ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने