WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डलीको परिचयात्मक भिडियो

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज

परमेश्वरको मण्डलीको परिचयात्मक भिडियो

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज

भिडियो हेर्ने

सत्यताको परिचय

परमेश्वरको मण्डलीले बाइबलमा दिइएको परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याउँदछ ।

अझ हेर्ने

मुख्य अवार्डहरू

हामी परमेश्वरको वचनद्वारा सही चरित्र र व्यक्तित्व निर्माण गरी समाजमा उदाहरण बन्न सक्ने किसिमको शिक्षा दिन्छौं ।

विस्तृत रूपमा हेर्ने

अमेरिकी राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा अवार्ड

स्वर्ण अवार्ड(सर्वोत्कृष्ट सङ्गठन पुरस्कार, १७ पटक)
आजीवन अवार्ड(सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति विशेष पुरस्कार)

तीन कोरियाली सरकारबाट राष्ट्रपतीय अवार्डले सम्मानित

राष्ट्रपतीय सङ्गठन पुरस्कार, सरकारी पदक, राष्ट्रपतीय प्रमाण-पत्र

समाज सेवा

हामी देशको सिमाना, जाति, संस्कृति र भाषालाई नाघेर विश्वमा साझेदारी र सेवा कार्यान्वयन गर्दछौं ।

हामी मानव-जातिको शान्ति र खुशीको निम्ति UN SDGs[संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरू] प्राप्तिको निम्ति एकसाथ कार्य गर्दछौं ।